Nový klon bezdrátového Arduino ve velikosti AA baterie.

AAduino je klon bezdrátového Arduino velikosti AA baterie s vývody pro baterie Keystone otočenými o 180°. Je vybaven MCU ATMega328p a RFM69C radiovým čipem. Ješte zůstal prostor pro dvě teplotní čidla DS18B20 a LED kontolky.


Více informací včetně schématu, zdrojového kódu a návrhu plošného spoje najdete na stránkách projektu nebo na Github.


Zdroj:
Johan Kanflo - stránky projektu
Code, schematics and BOM on Github