Po určitém dilematu jsem se rozhodl, že si dám dohromady zdroj, tentokráte trošku "větší" verzi. Regulace zátěže je solidní - 1mV/1A.

Zvolené zapojení vychází ze "šuplíkových" zásob a běžně dostupných integráčů. Kvůli napětí jsem zvolil variantu plovoucí regulátor. Její výhodou je, že pouze výkonové prvky je nutné dimenzovat na vyšší napětí. Naopak slabší stránkou je regulační odezva (bylo nutné dát na výstup větší kondenzátor - 100uF, aby při přepínání proudový ->napěťový režim nedocházelo k příliš velkým překmitům, které by třeba mohly poškodit testované zařízení). S tímto kondenzátorem jsou v nejhorším případě 0,5V. V případě kondenzátoru 47 uF už jsou kolem 1V. Má to určitou nectnost - při 50 V skladuje již značné množství energie, takže i když je omezení proudu skoro na minimum, tak to dělá solidní šlupky . Regulaci napětí zajišťuje 1/2 LM324. První OZ slouží jako filtr (vyhlazení napětí z reference) a zároveň jako převodník impedance, druhý pak jako zesilovač odchylky.

K transformaci jsem použil transformátor, který má stíněný sekundár 2x25V a 18V (pro plovoucí regulátor). Pro plovoucí regulátor lze použít trafo 12 -19V. Je nutné pamatovat na mezní hodnoty součástek. Například LM324 má Umax asi 32 V a není úplně dobré mít tohle napětí příliš blízko limitní hodnotě. Stejnosměrné relé 24V bude spínat i na nějakých 14V, ale pro klid v duši lze použít (v případě nižšího napětí) i relé na 12V.Regulace proudu je zajištěna 1/4 LM324. Při přechodu do proudového režimu se celý obvod začne chovat jako zdroj konstantního proudu s jen malým zvlněním. Tranzistor Q2 zajištuǰe spolu s U1D omezení rozsahu maximálního proudu pro horní rozsah napětí tak, aby nedošlo k překročení ztrátového výkonu na výkonových tranzistorech a překročení maximálního výkonu napájecího transformátoru. Rozsah transformátoru je přepínán pomocí Q2 (místo MPSA2222 lze použít jiný NPN tranzistor). Indikace proudového režimu je pak vyřešena pomocí1/4 LM324, který je zde v řežimu komparátoru. K oběma bežcům poteciometrů (napětí, proud) jsou paralelně proti zemi velké odpory (2M2 a 3M3). To je z toho důvodu, že pokud se přeruší kontakt běžce s dráhou, napětí se chová definovaně - spadne k nule.

Indikační LEDky jsem upevnil na kus univerzálního tišťáku (nejjednodušší varianta).
Potenciometry pro regulaci jsem pro jednoduchost zvolil desetiotáčkové drátové od SR Passives. Na napětí je použit 10k, na regulaci proudu pak 1k. Přes úvodní nedůvěru se zdají být docela funkční.

O buzení výkonové kaskády se stará BF458, který má Uce dostatečně vysoké na to, aby nedošlo k jeho proražení i při špičkách.

Mechanická konstrukce (šasi)
Po určitém lavírování jsem vše nakonec vyřešil skládačkou plechů a profilů. Z plechů jsem nechal udělat laserem víka a panely, profily chladičů a U-profily 15x15x2 mm jsem koupil přes internet v metráži jako přířezy. Celá konstukce je nakreslená v librecadu (soubor přiložen pod článkem).

Oživování
Při oživování je vhodné postupovat tak, že nejprve připojíme desku plovoucího regulátoru a zkontrolujeme, že jsou všude požadovaná napětí (5V na referenci, výstup U1A reaguje na potenciometr připojený ve svorce J2. Pokud je vše v pořádku, můžeme zapojit i součástky, které jsou mimo desku a odzkoušet regulační odezvu na napětí a proud.

Celkem dost součástek je i mimo desku (tvoří druhý list schématu).Transil a výstupní kondenzátor jsem pověsil na svorky, rozdělovací odpory pro emitory výkonových tranzistorů a pojistky pro pomocné vinutí jsou na separátní destičce (cesty jsem škrábnul piníkem). Relé, filtrační kodnenzátor a usmerňovač jsou na desce přišroubované k chladiči. Relé bylo ze šuplíku (takové to s kulatou objímkou), objímku pro něj mají na TME.

A závěrem nějaké fotky z montáže....

Zdrojové kódy, schéma, PCB