Malinko jsem si zavzpomínal. Možná nebudu sám.

PMD 85 má 30 rokov. Rozhovor s autorom
TESLA PMD 85-2
Prehľad Československých počítačov a periférií
Archívne zábery z cyklu "Noc v archíve" druhého kanálu Slovenskej verejnoprávnej televízie Bratislava, v ktorých je možné vidieť tieto počítače a ich periférie:
- Didaktik Gama
- Consul 2717 - Zbrojováček
- Tlačiareň EPSON FX-800
- Tesla SP 210T (kazetopáskový záznamník so vstavanou 1-ihličkovou tlačiarňou BT100)
- PMD 85-3
- modul PMD 40 - programátor pamätí
- PMD 32 - disketová mechanika
- PP-01
- PP-04
- PP-06
- Didaktik Alfa 2

SMEP PP 01 - Part 1 - turn on the computer
SMEP PP 01 - Part 2 - Connect to VGA and Tape Recorder
Práce s příslušenstvím počítače Didaktik M