Seriál o obvodu 555. Mnoho lidí ho používá přesto, že neví jak funguje.

Video k vysvětlení funkce obvodu 555, zaměřuji se v něm jen na SR klopný obvod a vysvětlení jeho funkce, také zmiňuji resetovací funkci u 555, která zde není důležitá ale později o ní budu mluvit. Je to moje první video a nejsem v mluvení tak zdatný, tak snad moje přeřeky či hloupá slova spíše pobaví než způsobí nějakou nenávist. Každopádně doufám že toto video alespoň nějak pomůže divákovi .

Zdroj
František Kašpar Youtube channel