Zde je konstrukce modulu lineárního regulátoru, který se dá implementovat do konstrukce laboratorního zdroje s různými obměnami.Konstrukcemi laboratorních napájecích zdrojů se sice moc nezabývám, ale na popud mého dlouholetého kolegy jsme „oprášili“ zapojení docela kvalitního lineárního regulátoru, které vyšlo několikrát v různých modifikacích na webu. A to nás inspirovalo k vytvoření tohoto projektu.Zapojení docela kvalitního lineárního regulátoru, které vyšlo několikrát v různých modifikacích na webu mě inspirovalo, a proto jsme navrhli samostatný modul regulátoru, který se dá implementovat do konstrukce laboratorního zdroje s různými obměnami. Schéma zapojení modulu regulátoru bylo upravené hlavně výběrem kvalitnějších operačních zesilovačů a nahrazením diskrétního odporového proudového bočníku integrovaným proudovým snímačem se zesilovačem na čipu.
Popis celé konstrukce je zde.