Jednoduchý adaptér USB na RS485, ktorý je navrhutý so základným UART čipom od FTDI (FT230XS) a lacným diferenciálnym trancieverom od TI (SN75176).

Vzhľadom na použité súčiastky sú náklady na jueden adaptér iba do 5 dolárov za jeden adaptér.
Adaptér používa port mini USB a konektor RJ45 (8P8C). LED pre RX a TX sú umiestnené naľavo od USB konektora a biela LED dióda, ktorá signalizuje napájanie je umiestnená na ľavej strane konektora RJ45.
Konektor RJ45 je kompatibilný s DMX a prepojky umiestnené napravo od neho umožňujú pripájajať piny 4 a 5 k +5V. Pripojenie týchto prepojok síce narušuje súlad s DMX, ale umožňuje napájanie zo spoločnej zbernice (pozn. modul je súčasťou celého systému). Linky pre riadenie vysielania a prijímania na diferenciálnom transceivere sú spojené s kolíkmi CBUS čipu FTDI, čo umožňuje čipu FTDI automaticky riadiť vysielanie a prijímanie. Funkčnosť týchto pinov je nastaviteľná pomocou utility FT-PROG. Vzorový konfiguračný súbor XML je zahrnutý v zdrojových kódoch EAGLE brd/sch and gerbers.

Plošný spoj navrhnutý v Eagle:SchémaSúbory na stiahnutie:
RS485_adapter_Eagle (ZIP)
RS485_adapter_Gerber (ZIP)
EAGLE brd/sch and gerbers
FT230XUSB TO BASIC UART IC Datasheet
SN75176 Datasheet

Zdroj:
Open Hardware USB to RS485 Adapter