Univerzální deska umožňuje konstrukci libovolných zařízení připojitelných ke standardnímu paralelnímu portu osobního počítače. Primárně je určena pro režim EPP paralelního portu, ale jednoduchou změnou struktury GALu nic nebrání použití i v případě standardního režimu SPP (pokud umožňuje obousměrnou komunikaci).

Předpřipravené obvody na univerzální desce vytvářejí osmibitovou adresovou zběrnici A0 až a7, obousměrnou osmibitovou datovou sběrnicí D0 až D7, řídicími signály /RD, /WR a RST. Toto řešení umožňuje univerzální návrh připojovaných zařízení, ať už se jedná o paměti, mikroprocesor, adresované vstupy či výstupy nebo paralelní AD a DA převodníky a podobně.


Schéma modulu rozhraní je na obrázku. Modul se k paralelnímu portu PC připojuje kabelem přes konektor K1. Vývody paralelního portu jsou z bezpečnostních důvodů odděleny od ostatních obvodů modulu rezistory 68 Ohm, což při připojení na paralelní port bez rozhraní EPP zamezí zničení výstupních budičů paralelního portu i modulu. Dále je za těmito rezistory prováděna úprava úrovně log. 1 pull-up rezistory 10 kOhm. Na datovou sběrnici (vývody paralelního portu č. 2 až 9) je připojen výstupní registr adresy IC2 a obousměrný budič a oddělovač datové sběrnice IC1. Řídicí signály /RD, /WR a RST a dále signály pro povolení a určení směru přenosu dat a pro zápis do registru adresy vytváří programovatelné logické pole GAL16V8, na schématu označené jako IC3. Obvody jsou napájeny z externího zdroje +5V, toto napětí je vyfiltrováno kondenzátorem C2, kondenzátor C1 zamezuje šíření vysokofrekvenčního rušení po napájecím vedení. Napájení modulu je signalizováno LED LD1, zapojenou v sérii s omezovacím odporem R17.

Rozložení součástek a obrazec plošného spoje.

Výpis obsahu obvodu GAL
MODULE A99234

//ACLK  pin  1;
ASTROBE pin  2;
WRITE   pin  3;
DSTROBE pin  4;
INIT    pin  5;
ENBL    pin  9;

WAITP   pin 12;
INTR    pin 13;
DIR     pin 14;
RST     pin 15;
WR      pin 16;
RD      pin 17;
G       pin 18;
LE      pin 19;

EQUATIONS

WAITP = !(ASTROBE & DSTROBE);
RST   =  ENBL #  INIT;
RD    =  ENBL #  DSTROBE # !WRITE;
WR    =  ENBL #  DSTROBE #  WRITE;
G     =  ENBL #  DSTROBE;
LE    =  ENBL #  ASTROBE #  WRITE;
DIR   =  ENBL # !WRITE;
INTR  = !ENBL;

END


Archiv se schématem, návrhem plošného spoje a obsahem obvodu GAL 00.66.zip