Vývojová doska (ďalej len EVB) je určená na získanie skúseností s používaním CPLD Xilinx rady XC95xxXL. Na tejto doske je použitý obvod XC9572XL, obsahujúci 72 buniek, ktorých spájaním dosiahneme požadovanú funkciu obvodu.

Periférie: Skladba typu periférii vyplýva z určenia zariadenia pre základnú výuku.
  • 6 miestny multiplexovaný 7segmentový LED displej s výkonovými budičmi umožňuje realizáciu čítača, prostého čítača a rôznych zapojení vyžadujúcich číselné zobrazenie.
  • 8 ks LED pre realizáciu rôznych blikačov, alebo napr. indikaciu vnútorných stavov CPLD LED sú budené T-poľom ULN2003A s výstupom typu OC, čím je umožnené použitie týchto výstupov v externých výkonových aplikáciach.
  • 2x nesymetrický RC oscilátor využívajúci 74AC04. Jeden z oscilátorov umožňuje plynulú zmenu frekvencie pomocou viacotáčkového trimra. Oba oscilátory sa ladia zmenou R a C prvkov, podľa vzorca f=1/(3RC). Vstup Inhibit umožňuje privedením kladného napätia zastaviť oscilátor. Výstupom oscilátora je obdĺžnikový signál so striedou cca 50%. Využiteľný ako zdroj signálu hodín, najmä pre "pomalobežné" aplikácie.
  • 2x hybridný oscilátor, určený ako zdroj hodinového signálu vyšších frekvencií, alebo pre aplikácie s požadovanou presnosťou a stabilitou hod. signálu. Výstup z oscilátorov je väčšinou sínusový, jeho vytvarovanie na obdĺžnik je možné pomocou schmittových invertorov obsiahnutých v Ux
  • 6ks tlačítok. Spoločný vývod spínačov, ako aj spoločný vývod R-siete vyvedený na pinovú lištu, umožňuje nadstavenie aktívnej úrovne pri stlačení tlačítka. (teda či pri stlačení polezie do CPLD L alebo H. Tlačítka nie sú úmyselne ošetrené voči zákmitom. Toto ošetrenie je možné previesť priamo v CPLD (aspoň si to myslím )
  • Piezomenič umožňuje výrobu zvukových efektov pomocou CPLD. Jedná sa o typ bez vnútorného oscilátora, preto je nutné budenie frekvenciou. Pinová lišta umožňuje pripojiť piezomenič na vyššie napätie ako 3,3V ktoré poskytuje EVB.

Všetky periférie sú odpojiteľné pomocou DIP spínačov. Tým je umožnené v špeciálnych aplikáciach použitie I/O pinov CPLD aj na iné účely. Dva kontakty na každom pine CPLD (okrem napájacích) slúžia na prepojenie daného pinu CPLD s externou perifériou, alebo na pripojenie log. sondy, prípadne log. analyzátora. EVB je napájaná z externého nestabilizovaného zdroja min 5V. Interné prevádzkové napätie 3,3V je stabilizované stabilizátorom LF33CV. Odber závisí na frekvencií s akou CPLD pracuje a aktivite periférií. Filter F1 slúži na filtráciu rušenia, najmä pri napájaní EVB z lacných impulzných adaptérov. Je možné ho nahradiť prepojkami. Pri osadzovaní EVB súčiastkami je vhodné jej zahriatie, napr teplovzdušnou pištoľou. Inak rozliata zemniaca plocha veľmi účinne odvádza teplo z hrotu spájkovačky. V zapojení nie sú použité žiadne nezohnatelné súčiastky. Až na CPLD sa všetky dajú kúpiť v SOS a GME. CPLD napríklad v Elbatex-e.
Schéma zapojenia, Doska, Video Cena DPS cca 250,-
autorem desky je Juraj Michálek