Modul obsahuje osminásobný, galvanicky oddělený triakový spínač řízený po sběrnici I2C. Konstrukčně je modul řešen jako jednotka určená k instalaci na DIN lištu.


Popis zapojení
Napájecí napětí +5 V a +12 V jsou přivedena společně se signály SDA a SCL sběrnice I2C konektory K9 a K10. Napětí +5 V je v modulu filtrováno kondenzátory C1 a C2, které zamezí rušení integrovaných obvodů na modulu různými dynamickými ději na napájecím vedení. Signály SDA a SCL jsou přivedeny do I2C expandéru PCF8574(A) - IC1. Vzhledem k tomu, že sběrnice I2C pracuje s výstupy s otevřenými kolektory, je hodnota napětí v log. 1 na obou signálech upravována rezistory R1 a R5. Na sběrnici I2C lze připojit až osm modulů. Každý ale musí mít jedinečnou adresu. Toho docílíme zkratováním nebo rozpojením propojek JM1 až JM3. Propojka JM1 odpovídá nejnižšímu (prvnímu) bitu adresy, propojka JM3 nejvyššímu (třetímu). Jejím zkratováním na patřičný bit adresy přivedeme log. 0, rozpojením pak přes rezistory R2 až R4 hodnotu log. 1. Expandér I2C PCF8574(A) - IC1 dekóduje informaci poslanou z nadřízeného modulu a zapíše ji na osm svých výstupů. Výstupy jsou posíleny darlingtony v IC2 a spínají optočleny IC3 až IC10. Tyto optočleny tvoří galvanické oddělení jednotlivých výstupů a zároveň částečně zabraňují rušení modulu z připojených zátěží. Sériově s budicími diodami optočlenů jsou připojeny LED LD1 až LD8 a omezovací rezistory R6, R8, … až R20. LED indikují sepnutí výstupních triaků, resp. jejich buzení. Celá převodní část (tranzistorové pole IC2, optočleny a LED) je napájena z napětí +12 V. Výstupy optotriaků přes omezovací rezistory R7, R9, … až R21 ovládají osm triaků TY1 až TY8, ty jsou vyvedeny na svorkovnice K1 až K8. Triaky jsou zvoleny tak, aby mohly spínat napětí 230V, navržená proudová zatížitelnost každého z nich vzhledem ke vzduchovému chlazení je 2A. Modul neobsahuje odrušovací prvky.

Stavba výstupního modulu
Na desku plošných spojů připájíme nejprve konektory, svorkovnice a zkratovací kolíky, dále rezistory a kondenzátory a nakonec polovodičové součástky (indikační LED, optočleny, triaky a obvody IC1 a IC2). Obvod IC1 osobně doporučuji umístit do precizní patice, protože jeho výměnou za typ PCF8574A lze změnit jeho základní adresu a tím rozšířit počet vstupních a výstupních jednotek až na 16. (v případě použití s modulem rozhraní telefonní linky toto rozšíření není možné) Nakonec propojkami (jumpery) nastavíme požadovanou adresu modulu. Správnou funkci nejlépe vyzkoušíme připojením výstupního modulu na napájecí zdroj a otestováním pomocí PC nebo jiným kontrolérem I2C sběrnice (např. modul rozhraní telefonní linky). Upozornění: V případě připojení induktivní zátěže může dojít k zničení triaku!
Publikováno v AR 10/99