Elektronika je moderná technická disciplína, a používa sa v nej pomerne rozsiahla a zložitá odborná terminológia. Tá sa spolu so samotnou elektronikou prudko rozvíja a mení, čo znamená pre všetkých, čo sa jej venujú, nutnosť sa neustále učiť nové pojmy a snažiť sa im porozumieť. .

Na druhej strane to však znamená aj to, že terminológia nie je ustálená, význam jednotlivých pojmov sa môže meniť, a aj sa mení, v čase aj v priestore - medzi jednotlivými skupinami užívateľov)

Výmena informácií medzi užívateľmi častokrát prebieha v neformálnom tóne, kde precíznosť vo vyjadrovaní nielenže nie je nevyhnutná, ale je dokonca často chápaná ako príťaž. K presnosti vyjadrovania neprispieva ani - možno neúmyselná, ale niekedy možno aj zámerná - marketingová "reč" výrobcov elektronických súčiastok aj zariadení. A najmä neexistuje - a asi ani nemôže existovať - aktuálny a neprestajne aktualizovaný normatívny výkladový slovník pre takúto terminológiu.

No a z týchto príčin dochádza k nepresným a nesprávnym interpretáciám rôznych pojmov. Bohužiaľ, niektoré takéto interpretácie sa ujali a rozšírili i napriek tomu, že sú - pri znalosti pôvodného významu a okolností ich vzniku a použìvania - očividne nesprávne. Tento miniseriál sa pokúsi preto niektoré takéto omyly vysvetliť a prípadne navrhnúť presnejšiu alternatívu.


Atmel nie je procesor...
a ani mikrokontrolér. Atmel je samozrejme názov spoločnosti vyrábajúcej integrované obvody. Okrem inèho, táto spoločnosť vyrába najmenej 5 rôznych rodín mikrokontrolérov - 4-bitové MARC4; "klasické" deriváty 8051 pre "všeobecné použitie", vrátane modernizovaných radov AT89Sxx a AT89LPxx; deriváty 8051 "vyššej triedy" a s rozsiahlou sadou periférií, ktoré Atmel získal prevzatím spoločnosti Temic; známa 8-bitová rodina AVR; rodina AVR32, ktorými sa Atmel pokúša využiť nadšenie "študentov z Trondheimu" v oblasti "dospelých" mcu; a napokon rad výkonných mikrokontrolérov s klasickým jadrom ARM.

Atmel vlastne predstavuje konzorcium niekoľkých spoločností ktorých výrobky sa nielen navzájom dopĺňajú, ale si dokonca konkurujú. Paradoxne napríklad - ba priam komicky- vyznieva fakt, že podporu cez Internet pre '51 poskytuje práve skupina z Nórska, t.j. vývojári AVR..

To, že časť vývojársko-bastličskej komunity používa "Atmel" ako synonymum pre "AVR" (a v nedávnej minulosti ako synonymum pre "8051") je vlastne víťazstvom marketingu Atmelu. Atmel pred asi 15 rokmi skombinoval svoju technológiu schopnú vyrábať pamäte FLASH s intelovskou 8051, a toto, ako pomerne malá a bezvýznamná firma bez prístupu na trh masových aplikácií už obsadený veľkými výrobcami, ponúkla malým firmám a "bastličom".

Títo užvatelia rýchlo ocenili výhody ktoré ponúkala FLASH technológia: možosť vývoja bez drahých emulátorov či zdĺhavého mazania obvodov s programovou pamäťou EPROM v keramickom puzdre s okienkom, ktoré boli mimochodom tiež drahé, niekedy obtiažne zohnateľné, a na ich programovanie bol potrebný ešte drahší programátor. Paralelný programátor bol síce potrebný aj pre programovanie dnes už vlastne legendárnych AT89C5x, ale Atmel zverejnením programovacieho predpisu v podstate uvoľnil cestu relatívne lacným "garážovým" programátorom. Korunu všetkému nasadil Atmel lacným 20-pinovým modelom AT89Cx051.

A tak, s rastúcou popularitou tejto rodiny mcu sa stal Atmel synonymom nielen pre svoje AT89xx, ale dokonca pre všetky 8051...

Atmel zavedením nového radu mcu typu AVR úspešne nadviazal na túto líniu, a keďže mladšia generácia užívateľov sa už s radom '51 nestretla, pre nich splynul názo firmy práve s radom AVR.

[Zaslal wek]