Po tom ako virtuálne zasadla veľká porota "štyroch neprítomných",
je výsledok súťaže "Luciin stolček" (15.11.2008-29.12.2008) takýto:
víťazom hlavnej ceny Microchip PICkit 2 Development Programátor/Debugger, od firmy RLX Components sa stáva:

člen (ID:2930) - jaromirs príspevokom " ...a večer uvidíš zlaté prasiatko".

Teraz späť k súťaži samotnej.
Pri vyhlásení súťaže bolo cieľom nájsť nový domov pre hlavnú cenu. Samozrejme bola myslená aj ako ďaľšie oživenie tohoto portálu - koncoročná "čerešnička na torte".

Očakávali sme približne účasť aká bola, no myšlienky príspevkov nás milo prekvapili.
Ako napísal kolega wek,
Očakával som však, že drvivá väčšina z nich bude mikrokontrolérom riadený LEDkový blikač, a teda nebude ťažké vybrať víťaza, ak sa medzi nimi vyskytne jeden originálny nápad.

Oni ale sú originálne takmer všetky...

Čo malo za následok sťaženú situáciu pri určovaní toho "naj"....

No a tak sme zvážili Vaše návrhy, zamiešali sme ich do nami prvotne mysleného systému hodnotenia a vypadol nám nasledovný postup hodnotenia.

Hodnotenie sme si rozdelili do nasledovných kategórií:
 • Funkcia/činnosť zapojenia.
  Príspevky sme bodovali podľa toho, ako na nás zapôsobila funkcia zapojenia. Bez toho, aby sme prihliadali na systém, akým sa tejto funkcie dosiahlo.
 • Princíp činnosti/myšlienka.
  Tu sme práve hodnotili spôsob, akým bola daná funkcia dosiahnutá. Toto bolo najťažšie ohodnotiť, a tak sme ju nakoniec vynechali.
 • Použité komponenty.
  Súťaž prebiehala na portále venovanom MCU. Takže sme prihliadali na typ použitých komponentov.
 • Spracovanie dokumentácie.
  Tu je to zrejme jasné, čím kompletnejšia a prehľadnejšie spracovaná dokumentácia, tým aj lepšie hodnotenie.
  Plusom bolo aj jasnejšie vysvetlenie princípov činnosti, priloženie videa a fotografií.
 • Rýchlosť dodania príspevku
  Podľa hesla "kto skôr príde, ten skôr melie" sme hodnotili aj toto. Ale aj tu nás očaril príspevok dodaný 3 min. pred uzávierkou (p.Ceeert ).
 • Špecifické hodnotenie
  Tu sa zbierali body za dodržanie zadania - 12 súčiastok, vianočná tématika.


Nakoniec sa body spočítali, z čoho nám vyšiel víťaz.

Pre kĺudný spánok poroty (Kosťa, EdizonTN, wek a Dali2), zamedzeniu prípadných škôd na majetku a zdraví, prípadne ako prevencia pred obdržaním prázdnych správ (nerozprávame sa), sme sa rozhodli nezverejňovať jednotlivé bodové hodnotenia, ani umiestnenie príspevkov, samozrejme okrem víťazného.
Naopak, k jednotlivým príspevkom doplníme komentáre porotcov - našich pocitov, návrhov, výčitiek,.....

Súťažné príspevky

Pre prevenciu pred prípadným vykotením z prekvapenia (v poslednej dobe ich bolo viac než dosť) , Vám budeme jednotlivé konštrukcie predstavovať postupne. Pekne jednu po druhej (nie podľa poradia), každú v samostatnom článočku a až na konci predstavíme víťazný príspevok.
Tak budete mať dosť času zoznámiť sa s jednotlivými príspevkami, pretože potom Vás čaká ďalšia úloha.
A to je to sľubované druhé miesto.
Registrovaní členovia portálu mcu.cz z týchto príspevkov (okrem víťazného), vyberú hlasovaním ten príspevok,
ktorý dostane ďaľšiu cenu: jednorazovú zľavu v hodnote 1000,- Kč na nákup v MCUShope

Takže, prvý zo súťažných príspevkov, zverejníme už o pár hodín....