Tento nový kompilér je súčasťou ARM Devlopment Suite.
Je schopný vykonávať vysoko pokročilé optimalizácie, ktoré zvyšujú rýchlosť vykonávania a zmenšujú veľkosť výsledného kódu.Komplexná analýza oboch kódov a dátových požiadaviek je použitá pri uskutočnení sekvencie zmien, ktoré spúšťajú ďaľšie optimalizačné algoritmy.
Tieto algoritmy obsahujú elimináciu nevyužitého kódu a spracovanie podmienených konštantných výrazov.
Celkovo ide o efektívnu optimalizáciu so samosprávou, a pri kombinácii s loop transformáciou môže mať ohromujúce účinky.

"Nedávno sme chceli, aby kompilátor upravil loop slučku v benchmarkovom programe pre jedného z našich zákazníkov," povedal Alan Harry, CEO Crossware.
"Je neuveriteľné, pri zapnutých týchto troch optimalizáciach sme zistili, že vo výslednom kóde vygenerovanom našim kompilérom, táto loop slučka úplne chýbala. Vykonávanie tohto cyklu bolo zbytočné, pretože tam nič nezostalo - optimalizácia eliminovala všetky nadbytočné prostriedky, v dôsledku čoho bolo vykonávanie programu o poznateľne rýchlejšie!"

Ďalšia optimalizácia vykonávaná novým kompilérom, je odstránenie podmienených vetvení, pri ktorom sa využíva výhod ARM-ovskej inštrukčnej sady.
Tam kde je to vhodné, inštrukcie podmienených skokov sú odstránené a sú priamo vykonávané príslušné ARM inštrukcie.

Vylúčenie Stack Frame bolo tiež zakomponované do verzie 3.0 kompilátoru pre redukovanie prostriedkov pri volaní funkcií.
Tento prostriedok potreboval ukladať a následne obnovovať Stack Pointer vždy na začiatku a na konci každej funkcie.
Dôsledkom tohto je ďaľšie redukovanie veľkosti kódu a zrýchlenie vykonávania tohoto kódu.

"Tieto nové vylepšenia vytvárajú z Crossware ARM Development Suite vysoko efektívny a účinný nástroj pre profesionálnych embedded vývojárov," dodal Alan Harry.

S týmto rozšíreným C/C++ prekladačom, knižnicami, sprievodcami, simulátorom a debugerom, ARM Development Suite od Crossware poskytuje kompletné a extrémne užívateľsky príjemné vývojové prostredie pre mikrokontroléry rodiny ARM.

Screenshot CrossStudio for ARM:


ARM Development Suite - Professional Edition obsahuje:
 • C/C++ Compiler and libraries
 • Linker, manažér knižníc, command-lainový make
 • simulátor inštrukčnej sady ARM
 • simulátor periférií podporovaných ARM variant
 • Code Creation sprievodca podporovaných ARM variant
 • Source level debuger
 • Jaguar USB JTAG debuger interfejs a licenčný kľúč
 • Embedded Development Studio IDE
 • Licenčný manažér na prenos licencií cez LAN alebo VPN
 • Manuály v elektronickej a tlačenej podobe
 • 12 mesačný technický support a updatovanie


Cena:
Single user licence začína od UK £1350.00 (cca USD 2092,- / EUR 1455,-)