Nedávno zde byl zmíněn charlieplexing, dnes si ukážeme jednu praktickou ukázku jeho použití. Jedná se digitální hodiny synchronizované GPS přijímačem. Nelze použít každý GPS přijímač, ale pouze takový, který má sériový výstup a pomocný výstup sekundových pulzů (1ps).

Hodiny jsou řízeny mikrokontrolerem PIC18F1320 s interním 8MHz oscilátorem. Šesti místný displej je připojen pomocí charlieplexingu (autor Charlie Allen z Maxim-Dallas pro MAX6951 - AN1880).Vlastnosti:
  • Jednoduché zapojení, pár komponent, vše v klasice
  • UTC čas konfigurovatelný do různých časových pásem s možností DST
  • Nízká spotřeba
  • Použit PIC 18F1320
  • Volitelný 12/24 hodinové zobrazení
  • možnost nezobrazovat nepodstatné "0
  • AM/PM indikace v 12 hodinovém režimu
  • indikátor GGA a RMC
Popis obvodu:
Mikrocontroler přijímá data z GPS modulu rychlostí 4800 Bd.Programově dekóduje protokol NMEA 0183 Respektive dekóduje pouze sekvence RMC a GGA. (Tyto sekvence musí DPS modul odesílat každou sekundu.) RMC sekvence obsahuje informaci o datu a času. GGA obsahuje čas a počet přijímaných satelitů Informace o čase je použitelná pouze na čas větší než sekunda, ale je možné separovat 1pps pulzy, které GPS modul používá na synchronizaci sekund. (Poznámka:. Některé GPS moduly nemají výstup 1pps pulzů, tyto moduly jsou pro tent projekt nepoužitelné). Byl testován modul Holux GM-82 s TTL sériovým výstupem. Ostatní je již naprosto běžné.