Umožňuje zpracovat 32 kanálů a obsahuje paměť na 4k samplů při rychlosti 100MHz. Je podporován Java clientskou aplikací, kde je možné zobrazit jak vzorky, tak i analyzovat protokoly na SPI a I2C sběrnici. Projekt je primárně určen pro platformu Butterfly.


Vlastnosti
 • 4K sample memory (expandable in future designs)
 • 32 kanálůů, vzorkování 100MHz
 • 16 kanálů, vzorkování 200MHz (experimentálně)
 • 4 stavový sériový nebo paralelní trigger
 • vstup externích hodin
 • šumový filtr
 • RLE implementován v HW
 • SPI protokol analyzér (SPI debugger)
 • I2C protokol analyzér (I2C debugger)
 • UART protokol analyzér (UART debugger)
 • Stavová analýza
 • Kompletní Open Source hardware a software s podporou komunity
 • Vzhledem k použití FPGA jsou plánována další rozšíření:
  • Flash programátor
  • Osciloskop
  • Zdroj


# Vlastní Butterfly je možné použít k vývoji FPGA:
 • 8 bit microkontrolery
 • 32b RISC procesory na kterých je možné spouštět ucLinux
 • Javovské VM


Omezení
 • Vstupní úrovně vzhledem k FPGA 1.2V, 2.5V, a 3.3V. Vyšší napětí na vstupu zničí FPGA.
 • Činnost nad 100MHz není plně otestována.