Zdroj 1Hz pulzů je možné udělat celou řadou způsobů. Jeden z vtipných jsem nalezl při bezcílném toulání Sítí. Kromě celé řady nevýhod má také svá plus. Tím největším je asi univerzálnost a to že ho většina z nás udělá z toho co šuplík dá. No nedivte se. I když nemám PICy rád, tak v šuplíku je jich stejně požehnaně.Kód je určen pro mikroC
// PIC12F675
// 1Hz Time Base Osc.
// Timer1 Module
// 32.768 KHz
unsigned short tick;
void Init ();
void interrupt (){
    if (PIR1.TMR1IF)        {
        TMR1H = 0xE0;
        PIR1.TMR1IF = 0;
        tick = 1;
    }
}

void main (){
    tick = 0;
    //Initialize Ports and Timer1 Module
    Init ();
    while (1){
        if (tick){
            tick = 0;
            GPIO = (1 << 2);
        }
        if (TMR1H > 0xF0){
            GPIO = 0;
        }
    }
}

void Init (){
    TRISIO = 0;
    //Make all pins as output ports
    GPIO = 0;
    //Use Timer1 module
    INTCON.GIE = 1;
    INTCON.PEIE = 1;
    T1CON = 0x01;
    //Overflow every 8192
    TMR1H = 0xE0;
    TMR1L = 0x00;
    //  Enable TMR1 interrupt
    PIE1.TMR1IE = 1;
}