Zařízení slouží k automatickému spínání podřízené (slave) zásuvky/zásuvek vždy při zvýšení odběru z hlavní (master) zásuvky. Jistě, těchto zařízení jsou plné obchody, ale proč si za dlouhých zimních večerů nezbastlit něco podobného za zlomek ceny komerčních řešení

Funkce zařízení je velice jednoduchá: Zapneme-li spotřebič připojený na zásuvku „master“, vznikne na malém triaku úbytek napětí, který po vyfiltrování rozsvítí LED diodu v optotriaku. Tím sepne triak v něm umístěný a ten sepne výkonový triak napětí do podřízené zásuvky.

Podřízená zásuvka se spíná již při odběru cca 10W z hlavní zásuvky a maximální odběr je pojistkami omezen asi na 220W z hlavní a 500W z podřízené zásuvky. Zvětšením chladiče je možné zatížitelnost zvýšit.

A "kam s tím"? Nabízí se použít klasického psa a přerušit plíšky spojující levé zdířky

Zdroj: kdesi v síti