S ohledem na diskuzi ohledně GAL obvodů jsem se musel rozhodnout zda se pustit do VHDL, případně s kým a jakým způsobem. Proto jsem se snažit prozkoumat situaci na tomto poli a výsledkem je tento článek.

Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language
Takhle dlouhý název se skrývá za zkratkou VHDL. Já jsem VHDL na škole nezažil a zatím jsem byl nucen se naučit jiné věci, než tento jazyk. Když v diskuzi zazněly hlasy volající po VHDL tak jsem zjišťoval, zda by se toto téma hodilo jako námět článků na našem serveru. Každopádně je VHDL zajímavá problematika, ale nejsem přesvědčen, že by to byla ta správná volba z následujících důvodů:
  • není to jednoduchá věc, nelze to švihat jako když Baťa dělá cvičky
  • hodí se to spíše pro CPLD a FPGA, což jsou obecně drahé obvody
  • využití VHDL vidím u specializovaných aplikací

Můžete se mnou nesouhlasit, že s FPGA jde udělat i minutka do kuchyně, ale kdo by dělal minutku zrovna takto? Na druhé straně jsem sám byl překvapen, že nejlevnější CPLD obvod XC9572XL jde sehnat v GME za cenu cca 220 Kč (ty levnější tam sice mají v nabídce, ale reálně je koupit nelze). Což je cena nižší, než jsem očekával.
O výhodách GAL obvodů pro naše běžné čtenáře budu psát až v příslušném článku, ale zde bych rád upozornil že mnoho amatérů ještě nepřekonalo bariéru práce s vývodovými součástkami a proto skutečnost že GAL je dostupný v pouzdře DIP, je velmi podstatná.

Nalezené zdroje o VHDL
Mnoho lidí zná stránky http://www.prochazka.profitux.cz/ jejichž autorem je Pavel Procházka. Pokud nebudete příliš hledět na gramatiku (a to asi nebudete, když zvládnete číst mé články) tak se můžete podívat na:
Popis jazyka VHDL čast 1 - Malý VHDL Manuál s podnadpisem "Stručný popis jazyka VHDL". Dle mého soudu je docela přiměřený a nikoliv stručný. Za dva roky neztratil nic ze své aktuálnosti.
Druhý díl, Popis jazyka VHDL čast 2 a třetí Popis jazyka VHDL čast 3 nejsou zdaleka tak povedené. Vše nám vynahradí tematicky čtvrtý díl "Příkazy jazyka VHDL", který je velmi podrobný s českým popisem klíčových slov. Zde je potřebné zatleskat! Následují konkrétní "Příklady v jazyce VHDL", kde najdete přes 30 příkladů realizace logického obvodu pomocí jazyka VHDL.

Dál se můžeme podívat třeba na http://ifanda.cz/clanky/pocitace/utrzky-z-jazyka-vhdl, kde je zajímavé třeba příklad použití RAM.

Pokud si chcete držet text v papírové podobě, tak se podívejte zda vás neuspokojí http://www.hepin.cz/storage/1245608020_sb_vhdl.pdf, což je 15-ti stránkový popis VHDL v češtině. Případně se také můžete podívat na diplomku pana Křemečka http://amber.feld.cvut.cz/fpga/publications/BP_Kremecek_2006.pdf, který rozebírá implementaci logických funkcí na FPGA.

Velmi pěkně a pečlivě jsou zpracována vysokoškolská skripta Doc. Ing. Jaromíra Koloucha, CSc. z Ústavu radioelektroniky, FEKT VUT z Brna, které můžete naleznout na adrese http://www.urel.feec.vutbr.cz/~kolouch/pld/ramy03.html. Minimálně kapitolu 3 doporučuji zájemcům o VHDL prostudovat.

Konkrétní příklady s použitím VHDL jazyka si můžete přečíst v dokumentu http://data.vypecky.info/VUT-TLI/MPLD/Texty/VHDLexamp.pdf

Za dobrý popis entit VHDL-AMS pokládám materiál http://stag.zcu.cz/fel/kae/+sys2/P10/VHDL-AMS_S1.pdf

Zahraniční odkazy
Na adrese http://www.vhdl-online.de/tutorial/ si můžete zvolit mezi výuikovým tutoriálem v německém a anglickém jazyku.
Za povedený materiál pokládám webovou stránku na adrese http://esd.cs.ucr.edu/labs/tutorial/, který vychází z premisy, že na konkrétních příkladech se naučíte VHDL nejlépe. A možná mají pravdu.

Poměrně krátký tutorial si můžete vytisknout ze souboru http://lslwww.epfl.ch/pages/teaching/cours_lsl/sl_info/vhdl-tutorial.pdf.

A něco málo, co v předchozích odkazech nebylo naleznete na http://www.doulos.com/knowhow/vhdl_designers_guide/

Pokud se zajímáte o Verilog, což je jazyk podobný jako VHDL a slouží je stejným účelům, tak se můžete podívat do polského časopisu Elektronika Praktyczna, kde běžel poměrně rozsáhlý kurz věnovaný Verilogu v číslech 6-12/2009.