Laserový projektor se dá udělat poměrně snadno. Možná si ještě ze školy pamatujete Lissajousovy obrazce, které se vytvářejí na osciloskopu když na X a Y přivedeme různá harmonická napětí. A to je právě principem tohoto projektu z Ermicro blogu.

Pohled na hotové zařízeníPopis

Laserový svazek, který nám vyrábí laserové ukazovátko (a laserová dioda v něm) se odráží od dvou zrcátek, která se otáčejí. Zrcátka jsou umístěna mírně šikmo na ose, tedy při otáčení zrcátka se paprsek vychyluje. Protože jsou v cestě paprsku dvě otáčející se zrcátka, tak se paprsek může vychylovat ve dvou směrech a při nestejnoměrné rychlosti otáčení se vytvářejí výše zmíněné obrazce. Motorky jsou stejnosměrné, rychlost otáčení se řídí pomocí PWM signálu, který pro oba motorky generuje PIC mcu.

Princip je znázorněn na následujícím obrázku:Schéma zapojení


Pomocí potenciometrů VR1 a VR2 se nastaví základní rychlost otáčení motorků. Další obrazce pak můžete vytvářet programově.

Video s předvedením výsledných efektů (včetně dlouhého úvodu s předvedením zapojení s všeho možného)Odkazy

Domácí stránka projektu je zde.