Destička SimpleSTM je bráškou destičky SimpleLPC, vypadá podobně, pochopitelně že místo mcu LCP obsahuje produkt STMicroelectronics, 32-bitový ARM Cortex M3, v pouzdře LQFP48. V tomto článku bych chtěl informovat o současném stavu obou destiček.

Úvodem

SimpleSTM navazuje na destičku SimpleLPC, o které jsme již psali. Naše snaha je vedena úsilím o vytvoření levné báze pro pro vlastní pokusy s moderními čipy. Problémem je, že levné typy ARM mcu jsou bez možnosti USB připojení. Tím se vše komplikuje - buď tedy používat typu mcu s bohatšími perifériemi (a dražší) nebo řešit problém toho, že k nahrání programu do čipu je potřebný USB-UART převodník, což opětovně zvýší cenu čipu. Řešením tohoto dilematu bylo zatím vytvoření dvou variant. Varianty s méně vybaveným čipem od NXP (SimpleLCP) a varianty s více vybaveným čipem od ST (SimpleSTM). Jen podotýkám že obě varianty jsou navrhovány ve formě kitu - tedy sady součástek ke stavbě. Proto jsou použity "velké" SMD součástky o rozměru 1206, aby i amatéři mohli zařízení postavit relativně snadno.

SimpleLCP byl popsán již minule, proto jen podotknu, že jde o první člen řady Simple a proto se v něm objevilo několik nectností (4 propojky, ne všechny piny mcu jsou vyvedeny na piny destičky, atd.). Doufal jsem že Kosta destičku otestuje a výsledkem bude nějaká další verze, která se ze současné verze SimpleLPC v.1.2 poučí. Bohužel Kosťa má asi mnoho práce a o výsledku testování mi není nic známo. Protože takhle bychom mohli testovat další měsíce bez nějakého výsledku, tak jsem se rozhodl nabídkout zájemcům první desítku kusů, přičemž tito zájemci budou na vlastní kůži zařízení testovat a navrhovat změny. Abych tuto činnost vykompenzoval, tak všichni majitelé této prvné série budou mít nárok na upgrade, kdy s vyjímkou vlastního mcu, získají kompletní novou destičku (PCB) + sadu součátek, aby si mohli postavit novou verzi (pokud bude výsledkem testování všeobecná shoda na jiném provedení PCB. Destička je funkční, základní otestování proběhlo, popis bude součátí oznámení o možnosti objednání. Část součástek je již nakoupena, zbylé objednány, PCB by mělo být dokončené do konce příštího týdne.
Destičku SimpleLPC je možné také využít k napájení mcu s jádrem ARM Cortex M0, ale to neobsahuje USB interface, tedy pak je možné programovat nový obsah pouze přes UART bootloader - ale cena obvodu LPC1114 je nižší než LPC1343. Možná uděláme nějakou subvariantu pro tento levnější LPC, uvidím podle zájmu.


SimpleSTM

Jde o nově vyvíjený produkt, zatím neotestovaný - proto zatím neuvádím schéma abych někoho nezmátl. Jeho provedení vidíte na následujícím obrázku.Na detičce je použit normální vývodový krystal, protože jsem správný krystal v provedení SMD neměl , stejně tak tlačítko Reset je jiné než bude na definitivním produktu. Destička obsahuje dvě LED, jedna indikuje připojení na USB a druhá je uživatelsky definovatelná. SimpleSTM obsahuje STM32F102, který sice obsahuje USB interface ale neobsahuje USB bootloader. Takže buď vytvoříme nějaký ZIF konektor na LQFP48 a nahrajeme "správný" bootloader, nebo budou muset vlastní oživení pomocí RS232 provést uživatelé. Představou je, že by SimpleSTM obsahoval stejný bootloader jako SimpleLPC - tedy po připojení by se vytvořil na PC nový disk a mcu by se naprogramoval novým obsahem pouhým nakopírováním binárního souboru na tento disk. Tlačítko Reset je připraveno, aby fungovalo stejně jako u SimpleLPC - krátký stisk je běžný Reset a dlouhý stisk znamená Reset a skok na bootloader.
Jako poznámku k bootloaderu bych uvedl, že vše má rub i líc. USB bootloader má tři nevýhody - je třeba ho tam nahrát, dá se nešikovným programem uživatele poškodit, programy se musí překladát s offsetem na začátku (tím se překočí část flash vyhrazená pro bootloader). USART bootloader na druhé straně zase potřebuje nějaká USB-USART(3.3V) převodník. Technická podpora ST mi doporučila spíše variantu využívající sériový bootloader, ale zajímaly by mne vaše názory. To souvisí ještě s tím, že podle interních zpráv, ST vypustí na podzim svůj Discovery kit osazený STM32L, a tento bude možné použít k ladění a programování tohoto SimpleSTM přes SWD.
Každopádně destička je vyrobena, v týdnu udělám nějaký testovací firmware (asi ten USB bootloader) a nahraji dovnitř a otestuji. Pokud to bude chodit, tak další postup bude podobný jako v případě SimpleLPC. Jinak destička je díky pinové kompatibilitě schopna být osazena i STM32L čipy (nemají USB, tam je možný jen sériový bootloader!) a tím lze podstatně snížit cenu, která je zatím vyšší než u SimpleLPC, což je dáno vyšší cenou čipu STM32F102.