Chystáme na Vás novinku - knihovnu elektronických publikací spojenou se systémem odměňování aktivity členů na MCUserveru. Jak že to bude fungovat? Velice prostě. Do knihovny bude mít přístup každý člen MCUserveru s minimálně půlročním členstvím (musí být minimálně šest měsíců zaregistrován).. A musí mít minimálně 500 Groshů

Co to jsou Groshe?
Jedná se o virtuální měnu MCUserveru. Každý člen po registraci získá malý obnos Groshů. Groshe pak může vydávat za přístup do knihovny a získávání jiných informací. Samozřejmě bude Groshe možné i získat - za komentáře, za příspěvky v drbárně, za články. Počet Vámi získaných Groshů naleznete ve svém profilu.

Tabulka co bude jak ohodnocené:
Aktivita
Groshů
Článek
+500
Komentář
+50
Příspěvek ve fóru
+50
Příspěvek v drbárně
+20
Návštěva MCUserveru
+10
1MB uploadu
+1
1MB downloadu
-1
Co si od toho slibujeme
Především zvýšit aktivitu na serveru, získat nové autory, nové členy. Na druhou stranu se jim adekvátně revanšovat. Zatím se jedná o předběžný návrh. Je možné a taky pravděpodobné, že dojde k úpravám. Samozřejmě uvítáme každou připomínku či návrh.

Zatím je vše jen v testovacím režimu, ale Vámi získané Groshe se již započítávají