Tato konstrukce realizuje aplikační poznámku AVR443 od Atmel. Tato AN obsahuje návrh regulátoru bezkomutátorového stejnosměrného motoru. V přiloženém souboru jsou podklady v Eaglu pro výrobu DPS.

Takže vlastně nic moc nového. Tedy až na tu realizaci DPS.