Docela mě překvapilo, kolik lidí zaujal článek o klávesnici s odporovou sítí. V diskuzi správně zaznělo, že správná činnost klávesnice může být narušena přechodovými odpory na spínačích. Proto Vám ukážu, jaké řešení jsem vykoumal když jsem musel snížit počet vodičů klávesnice. Toto řešení netrpí zvýšením přechodového odporu nijak výrazně.


Schéma
Popis

Principem funkce je měření rychlosti vybití kondenzátoru po stisku tlačítka. Nejdříve kondenzátor nabiji na UCC (postupně měřím KEY1 až KEY3), tedy pin je výstupní a pak jej přepnu na vstupní a měřím jak dlouho je na vstupu 1. V zarušením prostředí můžete zvýšit hodnotu kapacit.
Pokud potřebujete, aby bylo možné stisknout více tlačítek zároveň (v různých sloupcích naráz, nikoliv několik tlačítek v jednom sloupci), tak jen doplníte samostatné vybíjecí odpory k dalším sloupcům tlačítek.

DODATEČNĚ: původní schéma bylo chybné. Nyní se zobrazuje již správná verze.