Tak dnešní projekt je tu spíše pro výstrahu jak to sice může fungovat, ale jak by jste to neměli dělat- Cílem snažení byl voltmetr a teploměr do automobilu. Základem je PIC 16F252 (dříve chybně uvedeno že ATmega8) s LCD displejem. Teplotní čidlo je klasika - DS1820.

No a na Vás už je jen a pouze najít "průsery" tohoto řešení