Nebudu zde tento text nijak komentovat. To prostě nelze. Ale budu vděčen za Vaše názory. Na originální text bylo upozornění v drbárně. Tak pokud odkaz náhodou někdo přehlédl, tak zde je plné znění. Jen bych upozornil na obrázky a závěrečné slovo autora.

V mém osobním vývojovém Týmu jsme pracovali rovněž na možnostech úspory spotřeby paliva. Jeden člen z mého týmu (nick Poota) vymyslel jedno velmi jednoduché zařízení. Moje pak vylepšená varianta je popsána zde.
Toto provedení má větší výkon, oproti původnímu jednoduchému.

Výroba:
Vzít drát CY 1,5mm v délce jednoho metru, ohnout drát v polovině kolem kulatiny o průměru asi 10 mm (vytvoříte ouško), zkroutit dostatečně dlouhé levotočivé jádro, rozvětvit a naohýbat vnější, opět levotočivé spirály tak, aby zvenku kryly jádro. Pak připájíte piezo krystal na zbývající dva vývody (u ouška).
Pieza

Výhodný typ je „KPE121“ z GM elektronic(14,-Kč), jelikož tento je zabudován v plastickém pouzdře. Na prvotních zkouškách byl zapojen na vývody jen krystal s vodivě polepenými dvěma protilehlými stěnami. Pro větší efekt byla zdárně použita výše uvedená piezo součástka a úspora se pohybuje okolo 1-1,5 litru/ 100 km. Měřeno na silnici II. Třídy, vestavěným palubním počítačem. Zkušební UF5 spořič byl dlouhý jen 14 cm.

Spořič namontujete do hadice přívodu vzduchu před filtr.
Směr spořiče umístěného do ssací trubice je piezo směrem k motoru. Krystal přitáhněte PVC páskou k oušku, nebo lépe zalít nějakou vytvrzovací pryskyřicí. Tím je vylepšení hotovo. Nový spořič byl proveden na základě Provodovi a Reichovi práce, kdo je zná, pochopí kam mířím.
Vnější velikost UF5 je dána vnitřním průměrem hadice sání a délkou, která je k dispozici.
Provedení


Zkušenosti:
Motor jde ochotně do otáček a svou ochotu již před maximem neztrácí, dá se snadno i přetáčet. Při sešlápnutí pedálu ochotně akceleruje na novou rychlost, odpovídající sešlápnutí pedálu. Po dosažení této rychlosti je možné pedál vracet někdy až o čtvrtinu zdvihu, aniž by rychlost klesala - teprve s dalším povolováním pedálu se začíná rychlost snižovat.

Závěr:
Závěr je úsměvný, že Vám to hlava nebere, nevadí, hlavně dík za každé deci paliva, nebo se mýlím? Princip zde nebudu zatím uvádět, hodně lidí by to nezkouslo, až přijde čas.

Ti přechytralí a pasující se na znalce všeho, většinou typičtí technokrati Vám budou celé zařízení znevažovat. Vaše nejlepší odpověď: Nedělá vůbec nic, pouze jako mrcha leží a překáží v sacím traktu.

Ti zdatnější technokrati Vám budou vysvětlovat, že stačí vložit ionizační udělátko – nestačí, ionizace má vliv na něco úplně jiného, jako na snížení zplodin, tak je nechte u toho. Někteří zase Vám budou vyprávět o statice náboje, to je trochu blíže ale taky vedle. On totiž elektrostatický náboj není složen jen z elektronů – nechte je, ať melou, nejlépe jim pokývat a kdo chce si u nich šplhnout ještě bodře plácnout po zádech se slovem, Ty jsi borec, ten Iv je vůl a máte pokoj a já taky.

P.S. Upozornění: tyto údaje z mého vývojového Týmu dávám lidem, kteří chtějí znát více, pro někoho to bude inspirace, pro druhého poznání a pro třetího „blbost“, těch bude více, nechte je u toho – nepřesvědčujte, pokud jim to nejde zapasovat do určitých zkostnatělých přihrádek pouček, tak to nikdy neuznají.

Až půjdete na STK se svým „miláčkem“, vyndejte Ufko5 ze sání, po STK zase vložit zpět a na okolní šoféry se jen usmívejte(aspoň Vás na svých cestách poznám a usměju se taky) a za ušetřený benzín na výletě kupte děckám zmrzlinu, ten pocit bude dobré zadostiučinění a vzpomeňte si na mne v dobrém.
Pozor, pro ty vychytralé: návod nelze použít pro komerční využití bez souhlasu autora Iv, tedy mého.