BorgM je autorem USBsériového převodníky využívajícího obvod MCP2200 od firmy Microchip. Tento obvod je krásným příkladem jak z obecného mikrokontroleru vytvořit novou součástku. MCP2200 je jen a pouze naprogramovaný PIC18F14K50.

Původním záměrem byla stavba převodníku pouze jako součást „Regulátoru ohřívače vody (boileru) fotovoltaické elektrárně„. Ale pak jsem na regulátoru ponechal možnost osadit původní levné rozhraní RS-232 a vyrobit převodník jako samostatný universální modul na samostatném plošném spoji. Plošný spoj vznikl rovnou pro dvě velikosti pouzdra (SOIC a SSOP) ve kterých jsem sehnal vzorky obvodu MCP2200 od f. Microchip.

Zapojení vychází z doporučeného zapojení a jsou vyvedeny pouze vývody RX, TX a výstupy pro LED diody, pro případ, že je bude potřeba umístit někam na viditelné místo, kde pak budou indikovat přenos dat. Převodník je možné napájet přímo z USB portu, kde je ochrana tvořena jedním PPTC prvkem a nebo při jeho vynechání přímo z konstrukce, ke které bude připojen. Ale toto řešení zbytečně spotřebovává energii i když není převodník používán.
Popis vývodů: +5V – napájení, LT – LED TX, LR – LED RX, RX – vstup , TX – výstup, GND – společný pól.

Microchip dodává utilitu, kterou je možné upravovat další nastavení obvodu, jako například zapnutí/vypnutí indikačních LED, způsob indikace LED, invertování UART rozhraní, změnu VID/PID a i stavy a chování výstupů, protože obvod není jen obyčejným UART převodníkem. Obvod je schopen řídit až 8 I/O pinů pomocí USB rozhraní jako HID. Ale o tom už spíše v datasheetu.

Kdo by případně měl zájem o zde uvedené PCB, mám pár kousků co zbylo k prodeji, stačí si je objednat v sekci „MM Bazárku„. Cena 40kč plus poštovné. Provedení opět s nepájivou maskou a potiskem popisu na obou stranách.

Seznam součástek
Value
Package
MCP2200
SSOP20
USB
MINI USB B, SMT
12Mhz
HC49U-V crystal
PTCC 0.1A
C1812
10p
C0603K
10p
C0603K
1u
C0603K
TLED
SML0805
RLED
SML0805
330
R0603
330
R0603
100n
C0603K
1X06_LONGPADS
pinova lista