Od jednoho z našich členů nám dorazila malá, ale užitečná konstrukce PWM modulu, pro řízení intenzity LED osvětlení. Za zaslání konstrukce děkujeme! Modul je vybaven 6-ti binárními vstupy a na jejich základě reguluje intenzitu osvětlení.PWM modul pro řízení LED světel

Mám doma na schodech nainstalovány tři světla z led pásků. Světla se zapínají od stmívače. Každé ze tří světel má spotřebu kolem 120mA. O přepínání jasu se stará programovatelný automat, který toho řídí víc. Jelikož není potřeba, aby světla svítila celou noc naplno, případně nesvítila v jistých částech domu vůbec. Vyrobil jsem si proto modul, který má 6 vstupů a 3 PWM výstupy pro řízení jasu těchto světel.
Vstupy jsou 12V. Modul je zároveň napájen z těchto vstupů. Pokud tedy není aktivní ani jeden vstup, modul je vypnut a nespotřebovává energii.
Každé světlo má 2 vstupy, jeden který určuje, že se má svítit vysokým jasem. Tento vstup má prioritu, takže pokud bude aktivní vstup pro nízký i vysoký jas současně, tak bude světlo svítit vysokým jasem.
Druhý vstup slouží k aktivaci nízkého jasu.


Zapojení modulu


Každý výstup je chráněn pojistkou proti zkratu. Tranzistory pro tak malé proudy, jaké odebírám, nepotřebují chlazení ani nijak dobré buzení. Při požadavku na vyšší proudy bude potřeba vyřešit jednak buzení tranzistorů a taky jejich chlazení. Případně výměnu za jiný typ.

Na modulu se nachází tlačítko a potenciometr.
Při zmáčknutí a podržení tlačítka dojde k aktivaci nastavovacího režimu. Potenciometrem si navolím jas, který chci mít. Jas se volí pro každý aktivní vstup. Tedy pokud mám aktivní vstup pro vysoký jas světla 1 a nízký jas světla 2, budu nastavovat tyto dva jasy. Neaktivní vstupy nebudou změnou dotčeny.
Po uvolnění tlačítka, dojde k uložení hodnoty do EEPROM v procesoru a zároveň nastavení světel na požadovaný jas.


Schéma modulu


Po zapnutí MCU dojde k nastavení pinů, načtení hodnot jasů z EEPROM, spuštění časovačů.
Samotná PWM regulace je prováděna v SW, není využito HW generátoru, protože neměl dostatek výstupů a taky kvůli zjednodušení návrhu desky.
Jako MCU jsem použil jediný volný kus AVR z šuplíku, AT Tiny 26. Procesor běží na interním oscilátoru na 1 MHz.
Rozsvěcování a změna jasu se provádí plynule, ne skokově. Rychlost změny je cca 2s z 0 na 100% jasu.

Modul jsem umístil do držáku na DIN lištu. Měl jsem volný pouze pro rozměr desky cca 110x90, proto je DPS navrhnutá pro tento rozměr. Modul jsem potřeboval vyrobit rychle, takže SW je napsán tak jak je napsán. Avšak modul funguje tak jak má.

Celé je to napájeno z 12V akumulátoru. Ten je přes den dobíjen solárním panelem, v případě nepříznivého počasí na slunce je akumulátor dobíjen nabíječkou. Toto taky řídí automat.
Teď přes zimu mám k baterii připojen malý zdroj 12,5V 3A


Provedení
Odkazy

Schéma a DPS ve tvaru Eagle5 zde.
Schéma a DPS ve tvaru Eagle6 zde.
Firmware je zde.
Upravený firmware pro nové AVR je zde.


Autorem konstrukce je Hns.