Zajímavá lucmetr postavený okolo MAX44007, což je detektor světelného toku přizpůsobený vlastnostem lidského oka. Obvod má rozhraní i2c a v tomto případě je obsluhován malým Cygnalem. Naměřené hodnoty jsou zobrazovány na grafickém displeji.