Tak na tohle máme celkem velký výběr chemikálií: chlorid železitý, persulfát sodný, persulfát draselný, síran sodný + kuchyňská sůl, peroxid vodíku + kyselina chlorovodíková. Všechny tyto chemikálie jsou celkem běžně dostupné. Ty hůře dostupné jsem ze seznamu vynechal.

Ale neexistuje i jiná cesta? Cesta, která je bezpečná, levná a široce dostupná? Odpověď jsem nalezl v poslední zemi neomezených možností - je to použití peroxidu vodíku, kyseliny citrónové (octové) a kuchyňské soli.

Cu+ H3Cit +H2O2→ H[CuCit] +2H2O

Cit = [(CH2)2C(OH)(COO)3]


Doporučený způsob přípravy roztoku:
Ve 100 ml 3% peroxidu vodíku rozpusťte 30 g kyseliny citrónové a 5 g kuchyňské soli. Toto množství by mělo být dostačující pro leptání 100 cm 2 DPS s tloušťkou 35 mikromů.

Kuchyňská sůl zde působí jako katalyzátor, který se při leptacím procesu prakticky nespotřebovává. 3% peroxid vodíku není vhodné ředit ani dolévat.

Výhody:
 • vysoká rychlost leptání
 • nezanechává skvrny
 • proces probíhá při pokojové teplotě
 • nevyžaduje těžko dostupná činidla:

  • 3% peroxidu se prodává v lékárně
  • kyselina citronová - v obchodu s potravinami
  • sůl lze nalézt v každé kuchyni

 • leptací postupní je bezpečný pro tělo a oblečení
 • zřejmě nejlevnější způsob leptání mědi!


Autor vřele doporučuje roztok neskladovat, ale vždy připravit nový.