Vstupní modul umožňuje připojení osmi vstupu. Všechny vstupy jsou galvanicky odděleny. Vstupní napětí muže být v rozmezí 5 až 24 V stejnosměrných nebo střídavých. Konstrukčně je modul řešen pro instalaci na DIN lištu.

Popis zapojení
Vstupy jsou připojeny ke svorkovnicím K1 až K8. Protože všechny vstupy jsou zapojeny stejně, popíšeme si pouze jeden vstup. Ze vstupního konektoru je napětí přivedeno přes ochranný odpor R6 na LED optočlenu PC817. Dioda D1 chrání optočlen proti přepólování vstupního napětí nebo v případě připojení střídavého napětí. Uvedená hodnota 2,7 k je zvolena pro rozsah vstupních napití 5 až 24 V. Změnou odporu můžeme vstup upravit pro jiný rozsah napětí. Kolektor  tranzistoru optočlenu je připojen na napájecí napětí +5 V přes odpor R17. Kondenzátor C1 filtruje výstupní napětí optočlenu v případě připojení střídavého vstupního napětí. Obvod IC1 typu PCF8574 je osmibitový obousměrný převodník na sběrnici I2C. Na sběrnici I2C můžeme zapojit až osm vstupních nebo výstupních modulu s obvodem. PCF8574. Adresu příslušného modulu nastavujeme adresovacími propojkami JM1 až JM3. Pokud jsou rozpojeny, odpory R2, R3 a R4 zajišťují logickou "1" na adresovacích vstupech A0 až A2 obvodu IC1. Na obou kratších koncích modulu jsou paralelně propojené 14kolíkové konektory K9 a K10. Zajišťují snadné propojení modulu. Kromě obou napájecích napití (+5 V a +12 V) jsou na nich také datové a hodinové signály sběrnice I 2 C.

Stavba
Vstupní modul je zhotoven na dvoustranné desce s plošnými spoji o rozměrech 110 x 71,5 mm. Tento formát byl zvolen, aby deska s plošnými spoji šla zasunout do horní drážky modulu na DIN lištu. Po sestavení spodní části plastového modulu a zasunutí desky plošný spoj fixujeme čelními panely. Desku s plošnými spoji osadíme součástkami a zapájíme, pečlivě prohlédneme a odstraníme případné závady. Protože na desce nejsou žádné nastavovací prvky, při pečlivé práci musí být deska připravena k provozu.


Publikováno v AR 7/99