Pěkný nápad. Odpínání zařízení na USB portu pouhým zmáčknutím tlačítka. Již žádné vytahování a opětovné zasouvání do konektoru. Tohle by se mi hodilo, když jsem kdysi dolaďoval klon USB PIC ICD. Dne již pro to osobně nemám uplatnění.

Autor našel inspiraci v Elektoru 7-8/2009, kde byla uvedena obdobná aplikace. Zde je použita modernější součástková základna. PIC10F200 zajišťuje korektní souslednost odpojení/připojení datových linek a napájení.