Jak jsem slíbil, dnes tu máme duhou verzi převodníku. Tentokrát s PIC18F4520 a FT232RL. Takže ve své podstatě, zas jen ta sériová linka.

V archivu je opět vše potřebné.