Projekt je portem microBridge, původně určeného pro Arduino, pro PIC mikrokontrolery. Konkrétně pro PIC24FJ64GB002. Vše je směřováno na snadnou ovladatelnost rozličných zařízení pomocí mobilního přístroje s Androidem.

Programové vybavení je v archivu. Doporučuji však sledovat projekt na adrese zdroje, neb jsou autorem přislíbeny aktualizace.