Kolega majkls nám poslal článek na super spínaný zdroj, který vyhoví proudovým potřebám většiny zájemců. Bohužel jsem se kvůli návalu práce, nachlazení a dovolené flákal se zveřejněním a tak jsem se též od autora dočkal kousavé poznámky Nicméně mu velmi děkujeme za zaslání článku a rádi uvítáme i další texty! Co se týče konstrukce, tak podrobnosti jsou v další části textu.

Znáte to.... Každý ho občas potřebuje. A tak jsem si taky nějaký sestavil. Nakonec jsem zvolil vlastní výrobu s inspirací z Číny.

Popis zapojení
Zdroj se sestává z několika bloků – usměrňovač, budící polomost, řídící obvod PWM (v našem případě TL494) a podpůrné obvody, které zajišťují tepelnou ochranu a regulaci větráku. Základní koncept samobudícího transformátoru je hezky popsán v [2]. Já jsem jej drobně modifikoval. Zejména bylo třeba zvýšit kapacitu vazebních kondenzátorů u budících tranzistorů z 1uF na 4u7 (C24 a C25), protože tento drobný nedostatek způsobil zničení tranzistorů při jednom z pokusů (možná proto některé zdroje tak dobře hoří). Také byl snížen odpor v bázi z 2R2 na 1R (R11 a R12). Doporučuji použít slabší wattáž, protože funguje zároveň jako pojistka při nenadálých událostech. Pro zajištění proudového obvodu jsem použil nejprve ten z návrhových doporučení TI [3], avšak ten nefungoval správně, takže jsem jej nakonec upravil do podoby ve schématu.
Při návrhu pomocného zdroje jsem vycházel ze stránek Andrey Ronešové [4], kde je publikováno několik zdrojů vyrobených ze stand-by zdrojů PC. Jedná se o klasický blokující měnič. Zpětnovazební regulaci jsem vylepšil podle [1], aby měl zdroj lepší odezvu.

Oživení konstrukce
Začneme nejprve pomocným zdrojem. Zapájíme všechny součástky okolo zdroje, včetně zatěžovacího odporu 470R (R53). PFC (pasivní kompenzaci účiníku) lze nahradit drátovou propojkou. Avšak pro pozdější provoz je lepší ji nevynechávat. Odpor R46 je třeba vyzkoušet podle typu transformátoru mezi hodnotami 1R-7R5. Standby trafo bylo použito ze zdroje EUROCASE. Lze použít i jiné, akorát je třeba přizpůsobit tomu desku nebo trafo desce. Zdroj připojíme na 60V a proměříme výstupní napětí. Pokud zdroj píská, pravděpodobně bude odpor omezující proud (R46) moc malý. Musíme jej tedy zvětšit.V dalším kroku bude následovat vlastní spínaný zdroj. Osadíme součástky kolem zdroje (stačí osadit pouze jeden kondenzátor z C17 a C18) a připojíme napájecí napětí 60V. Proudový transformátor zapojíme následujícím způsobem: Smyčku připojenou na P7 (CUR_TR) provlékneme skrz feritový toroid, který je ovinutý cca 150z lakovaného drátu tloušťky 0,1 mm. Oba konce lakovaného drátu připojíme do P6 (CUR_TR_SEC). Vyzkoušíme, jestli reguluje a jestli omezuje proud nejlépe přes žárovku 12V/20W. Pro lepší regulaci napětí je vhodné připojit pin P10 hned ke zdířkám na výstupu jako snímání skutečného napětí. Po úspěšném oživení při 60V připojíme na síť a pomocí trimru R13 nastavíme maximální napětí na 30V.
Nakonec osadíme regulaci větráčku a ochranu proti přehřátí. Vyzkoušíme ji ohřátím termistoru například pájkou. Trimrem R34 lze doladit teplotu, při které se zdroj vypne.
Pro napájení panelového měřidla je k dispozici 12V vyvedených na konektoru P5.Závěrem bych chtěl poděkovat danykovi a Ing. Wernerovi za rady ohledně spínaných zdrojů.

Seznam součástek

Podklady pro desku jsou vyrobeny v softwaru kicad a jsou k nalezení v přiloženém souboru.

Určovatel

Pouzdro

Quantity

Určení

C2

C2

1

1n2

C1

C2

1

10nF

D8,D7

D4

2

BA159

D6,D5,D4,D1

D4

4

FR103

R4,R3

R4-5

2

330k/1W

IC1

DIP-16__300

1

TL494CN

C19,C16

C2

2

10nF/100

F1

FUSE5-20

1

5AT

K1, K2

PIN_ARRAY_3X1

1

potenciometr 5k lin

D12

 

1

F2020, C20C20 apod

C21,C22

rcl-E2,5-5

2

1u/50V

C24,C25

rcl-E2,5-5

2

4u7/25V

D9

Bridge4_MODB

1

BRIDGE

P1, P2

ARK300V-2P

2

ARK300V-2P

VR1

VALVE-GLIMM

1

VR

C32

C2

1

150nF

U1

DIP-14__300

1

LM324N

L1

 

1

vinuta bifilárně drátem 1mm do indukčnosti 220uH na toroid
průměru 40mm (z 500W atx zdroje).

R30

 

1

47R/3W

P4

connect-SC-02

1

Konektor pro ventilátor vyletovaný ze zdroje

Tr1

TR_BUDICI1

1

budící trafo ze zdroje maxpower 300W

Tr2

TR_BIG300W

1

19z primáru průměrem 0,6mm dále sekundár – 2x15z bifilárně 0,6mm
a pak zbytek primáru. Mezi primár a sekundár je třeba dát dobrou izolaci.

R13

R_TRIM_3362R

1

500

R34

R_TRIM_3362R

1

47k

Tr3

TR_standby

1

Standby trafo eurocase

D15,D18,D20

diode-P1-10

3

FR103, RGP15 apod.

C34,C40

rcl-E3,5-8

2

470u/16V

R1,R29,R35,R37

rcl-0204/5

4

47k

R2

rcl-0204/5

1

15k

R14,R23,R50

rcl-0204/5

3

560

R15,R18,R28,R57, R60

rcl-0204/5

5

100k

R16,R59,R61

rcl-0204/5

3

M47

R17,R21,R22

rcl-0204/5

3

100

R19

rcl-0204/5

1

1k8

R20,R25,R43,R65

rcl-0204/5

4

1k

R31

rcl-0204/5

1

1k5

R32,R33

rcl-0204/5

2

5k6

R36,R5,R6,R63

rcl-0204/5

4

3k3

R39,R40,R64

rcl-0204/5

3

10k

D17

diode-P1-10

1

BA159, BYV29 apod

R52

rcl-0207/10

1

2k7

R51

rcl-0207/10

1

10k

R42,R41

rcl-0207/10

2

330k

R46

rcl-0309/12

1

1-10R*

C39

rcl-C050-024X044

1

2n2

C36

rcl-C050-024X044

1

100nF

C35

rcl-C050-024X044

1

100p

C38

rcl-E2,5-5

1

10uF

VR3

v-reg-TO92-CLP

1

TL431CLP

R44,R49,R45

rcl-0204/5

3

220

C26,C27

rcl-C150-072X183

2

100nF/500

R47

rcl-0414V

1

47k/1W

R26

R4

1

5k6

R38

rcl-0204/7

1

22k

D19

diode-SOT93S

1

SB3040

C14

rcl-C225-087X268

1

2u2/250

C17,C18

rcl-E7,5-18

2

2m2/50

SMD1

 

1

Vstupní proudově kompenzovaná tlumivka ze zdroje

C28-C31

rcl-EB22,5D

4

330uF/200

OC1

 

1

PC817

T1,T2,T8

transistor-TO126V

3

BD135

C23

rcl-E5-5

1

1u

P5

 

1

12V

R53

rcl-0309/12

1

470/1W

R7,R8

R4

2

10

R11,R12

R4

2

1R

R56

rcl-0411/15

1

1k/2W

D22

diode-DO35Z10

1

ZD 18V

C33,C37

rcl-C050-030X075

2

2n2/1kV

Q7

TO220_VERT

1

C3150

S101

 

1

22uH

R58

rcl-0204/5

1

4k7

C42

C2

1

330p

Q9,Q8

 

2

D209, E13007, BUV48A apod.

R24,R27

R5

2

4R7/1W

R9,R10

rcl-0204/5

2

2k7

C41

rcl-C102-054X133

1

2n2/4kV

R62

rcl-0204/5

1

56

T9,T6,T7

TO92

3

C945

T5

TO92

1

A733

D11,D13,D14,D10,D25-D27, D23, D28,D30-D33

diode-D-5

13

1N4148

D29

 

1

LED

C43,C44

 

2

2n2/2kV
Reference:
[1] odkaz
[2] odkaz
[3] odkaz
[4] odkaz


Obrazová příloha


Odkazy

Dokumentace ke konstrukci je zde.


Autorem konstrukce je majkls.