Kolega electric mě upozornil na celou sadu článků týkající se STM32. Jsou sice v ruštině, ale výklad je celkem jasný, takže snad s tím nebudete mít problém. Takže celý přístup k WAV je popsán od základů, je rozebrána styruktura WAV souboru, nakládání s A/D převodníkem a nakonec přehrávání WAV pomocí DMA.
Odkaz
Celou problematiku naleznete v několika dílech na blogu zde.