FTDI uvádí na trh technologii EVE - kompletní grafické řešení, vhodné i pro pomalejší mikrokontroléry.Parafráze se ženským jménem je velmi blízká názvu nové technologie řízení displejů - EVE - embedded video engine. Společnost FTDI, dobře známý výrobce USB řešení se sloganem USB-made​​-easy, se rozhodla přinést tuto filozofii i na pole grafických řešení. Prvním představitelem nové rodiny je grafický čip FT800, obsahující vše potřebné pro vytvoření výkonného grafického výstupu. Snad největší předností tohoto řešení je, že "EVE" klade jen minimální nároky na rychlost Host procesoru, proto je možné použít i pomalejší "low-end" mikrokontroléry (Atmega, PIC, 8051..) s velmi nízkou spotřebou.

Podstata malých nároků na Host procesor je v tom, že FT800 obsahuje všechny funkční bloky, potřebné pro grafické operace a řízení samotného displeje:
 • grafický kontrolér s generátorem časování
 • kontrolér pro dotykový panel
 • snímkový buffer
 • paměť (registry, ROM, RAM)
 • grafický procesor a koprocesor
 • MCU převodník (I2C, SPI) a další bloky.


FT800 navíc obsahuje i audio modul (syntetizér a DSP zvukový procesor s DAC) takže FT800 současně poskytuje i zvukový výstup (mono).

Vedle výrazného zjednodušení vývoje grafického výstupu je idea "EVE" také založena na faktu, že má umožnit levnou výrobu grafického výstupu pro koncová zařízení. Podle příkladu FTDI, zobrazeného na přiloženém obrázku je možné jednoduše vybudovat výkonný "displej" za cenu pod 19 USD (při hromadné výrobě). Současně se snižují nároky na počet komponentů (BOM) a také na prostor na DPS. Grafické schopnosti nového čipu jsou skutečně působivé, neboť disponuje i takovými vlastnostmi, jako anti-aliasing (subjektivně ostřejší obraz i na displeji s malým rozlišením), alpha blending (stíny, 3D..), zabudovanými komplexními předdefinovanými tvary a nástroji. Celé programování FT800 je objektově orientováno, takže např. pro vykreslení jednoduchého sloupcového grafu stačí 5 příkazů. Pro vytvoření grafického uživatelského rozhraní (GUI) inicializuje uživatel objektovou paměť (až do 256 kB) a poté ovládá specifikované objekty a jejich atributy. Výsledkem je výše zmiňovaná nízká náročnost na prostředky Host procesoru.

Pouze heslovitý popis všech technických vlastností by zabral několik stran, proto Vám doporučujeme prohlédnout si přiložené video, FTDI EVE prezentaci a prostudovat katalogový list FT800. Další informace Vám poskytnou dokumenty FT800_Programmer_guide, AN_240_FT800_From_the_Ground_Up a AN_252_FT800_Audio_Primer. Pro podporu vývoje jsou dostupné i různé vývojové desky série VM800. Základní cena FT800 je 2,75 USD (100 000ks).

Výhody / vlastnosti:
 • výkonný grafický čip „3in1“ s 6 bit výstupem (RGB-6,6,6)
 • včetně Audio a Touch kontroléra (4-vodičový)
 • umožňující vytvořit cenově přijatelný grafický výstup s malými nároky na Host procesor
 • vhodný i pro pomalejší mikrokontroléry např. ATMega328, PIC, 8051..
 • jednoduše aplikovatelný, objektově orientovaná architektura
 • zabudované komplexní tvary a nástroje
 • WQVGA (480x272) a QVGA (320x240) výstup
 • SPI a I2C pro system Host
 • Anti-Aliasing, Alpha blending a maskující algoritmy
 • nepotřebuje nákladnou RAM pro snímkový bufffer
 • colour dither - 8-bitové výpočty
 • programovatelné časování pro různé displeje
 • mono audio out PWM, 64 hlasý syntetizér
 • audio wave playback, 8-bit linear PCM
 • 1,8-3,3V, 35 mA Active, 25uA Sleep
 • -40 až +85°C
 • 48 pin QFN