Článek je určen pro začátečníky, kteří by chtěli vyzkoušet STM32F0 Discovery, ale neví jaké použít prostředí.

Úvod
Před časem jsem si koupil STM32F0 Discovery (jako náhradu za AVR) a přemýšlel jsem co použít za vývojové prostředí. Zkoušel jsem několik programů, od PSPadu a makefile po Code:Block a Eclipse. Nejvíce se mi líbil Code:Block, ale ve Windows byly problémy s HW debugem. Na konec jsem skončil u Eclipse i když jsem ho před tím zavrhl. Ale postupem času zjišťuji, že to není zas tak špatné prostředí. Jde o to překonat počáteční odpor a hlavně ho nastavit tak, aby se v něm dalo bez nějakých větších problému pohodlně pracovat. Na internetu jsem našel návod jak Eclipse nastavit pro F0, ale návod byl určený pro Linux. Tak jsem to nejdříve natrénoval na Linuxu a poté se na to pustil pod Windows.

Tento postup jsem testoval na Windows 7 Pro 32bit CZ a 64bit CZ

Potřebný software
Eclipse - Používám verzi s označením Juno a to 32 bitové (bez problémů funguje i pod 64bit OS).
Sourcery CodeBench Lite Edition - toolchain, překladač
OpenoCD - Open On-Chip Debugger, software nutný pro HW debug
rm.exe, make.exe - utility nutné pro kompilaci

Vše kromě Sourcery CodeBench Lite Edition balíku najdete v přiloženém ZIP souboru (odkaz na konci článku). Sourcery CodeBench Lite Edition si musíte stáhnout a nainstalovat. Stahujte soubor arm-2012.09-63-arm-none-eabi.exe (asi bude k dispozici novější verze).

Instalace a nastavení software
- Nejdříve si nainstalujte (pokud již nemáte) USB ovladače pro Discovery a Java Runtime Engine (32bit) např. odtud.
- Dále je nutné nainstalovat Sourcery CodeBench Lite Edition. Zvolte typickou instalaci, v průvodci zaškrtněte úpravu PATH (Modify PATH).
- Na konci článku je odkaz na ZIP soubor. Obsahuje již nastavené Eclipse, OpenoCD, nastavený workspace včetně jednoho demonstračního projektu, který je nastaven pro překlad. ZIP soubor rozbalte na disk C. Takže v rootu na disku C bude adresář Development. Toto je nutné dodržet, jinak nebude fungovat překlad.
- c:\Development\make_rm.zip rozbalte např. do adresáře kam jste nainstalovali Sourcery C:\Program Files\CodeSourcery\Sourcery_CodeBench_Lite_for_ARM_EABI\bin\ Soubor obsahuje make.exe, rm.exe a pár DLL souborů nutných pro jejich spuštění. Soubory můžete rozbalit i do jiného adresáře. Ten ale musí být v systémové proměné PATH.

To je v vše co se týče instalace a připravy prostředí. Adresář C:\Development\Workspace_STM32 slouží pro projekty. Obsahuje jeden ukázkový projekt tim3_led_1s_blink. Adresář Template obsahuje knihovny stm32f0discovery_fw potřebné pro kompilaci ukázkového projektu.

Spuštění Eclipse
Spusťte Eclipse
C:\Development\eclipse_stm32\eclipse.exe
Jako Workspace zvolte C:\Development\Workspace_STM32

Zobrazí se ukázkový projekt tim3_led_1s_blink (po 1s bude střídavě blikat zelená a modrá led - je použit časovač tim3). Projekt můžete zkusit zkompilovat (Project - Build Project). V projektu jsou nadefinované dva build profily Debug a Release (Project - Build Configurations - Set Active...). Release neobsahuje přepínač debug level -g3 a je nastavena optimalizace na -Os jinak je vše stejné jaku u Debug buildu.

Kompilace, debug
V Eclipse jsou nadefinované External Tools (Run - External Tools).
program flash - zkompiluje projekt a výsledný binární soubor nahraje pomocí OpenoCD do Discovery

Debug provedete pomocí Run - Debug History - 1 GDB-OpenoCD.

External Tools a Debug mají své ikonky v horní liště (není nutné je spouštět přes menu).

External Tools


Debug


Práce s projektem
Pro ty kteří v Eclipse ještě nedělali popíšu základní práci s projektem. Pokud budete zakládat nový projekt, nelze ho vytvářet pouhým zkopírováním a přejmenováním adresáře pomocí průzkumníka v adresáři Workspace_STM32. Takto to v Eclipse nefunguje. Dělá se to takto. Stačí kliknout (v Project Explorer) pravým tlačítkem myši na stávající projekt, zkopírovat projekt do schránky (vybrat Copy) a následně kliknout v Project Explorer pravým tlačítkem do volného místa a vybrat Paste. Pojekt si pojmenujte dle vlastního uvážení. Do nového projektu se zkopíruje veškeré nastavení takže ve vlastnostech projektu nemusíte nic měnit. Do nového projektu poté stačí naimportovat potřebné soubory (pr. tl. myši na nový projekt - Import, General, File system, From directory vyberte adresář ve kterém máte soubory, které chcete do projektu importovat, vyberte potřebné soubory, Finish). Nepotřebné soubory můžete z projektu smazat (pr. tl. myši na soubor a Delete). V žádném případě s projektem neoperujte v průzkumníku (na souborové bázi) jinak projekt poškodíte a pokud do něj zkopírujete nějaký soubor v Eclipse ho stejně neuvidíte. Pokud nějaký soubor z projektu ručně v průzkumníku vymažete, bude Eclipse po spuštění nadávat. To jsou takové začátečnické postřehy...

Eclipse obsahuje i plugin MicroXplorer (horní menu).
Více info zde odkaz

Download link
Stahujte ZDE

Závěr
Neříkám že je Eclipse úplně perfektně nastavené (to určitě ne), ale pro moje potřeby (seznamování s Cortex M0) to zatím postačuje a doufám, že vám tento návod v začátcích alespoň trochu pomůže, ušetří čas a hlavně bude funkční i na vašich počítačích. Sám jsem nad výběrem a následném nastavení prostředí strávil více jak týden a zábava to určitě nebyla (alespoň ne pro mě). Je možné že jsem na něco zapoměl v Eclipse nastavit nebo to špatně popsal. Takže v připadě problému pište do diskuze pod článkem.