Tak mě zas jednou postihla myšlenka Jo, jo, už zase. A pět je to o té zpropadené vrtačce. Tentokrát zas trochu neotřele a proto prosím znalejčí a zkušenější o kritiku.

Tak vo co go - napadla mě trochu kacířská myšlenka: proč to nezjednodučit tím, že vypustím osu Z na úkor zdvojení osy Y. Tím zdvojením myslím umístit na společné vodicí tyče dva vozíky Y. Každý by mě samostatný pohon a byly by vzájemně spojeny přes kloubově uložený drřák vřetena. Sakra z toho popisu to nechápu ani sám. Tak jinak, zde je obrázek:

Černé jsou vodicí tyče, modře jsou vozíky u sebe - vrták je dole, červeně jsou vozíky od sebe - vrták je nahoře. Černá šipka je vrták

Řízení si mi zdá teké jednoduché, pokud se vozíky budou pohybovat ve stejné směru, bude to vlastně pohyb v ose Y, pokud se budou pohybovat proti sobě/od sebe bude se jednat o pohyb v ose Z.

Tak a do mne