Curieův bod nebo Curieova teplota (Tc) je charakteristická vlastnost feromagnetických a piezoelektrických látek, kterou popsal francouzský fyzik Pierre Curie. Nad Curieovou teplotou ztrácí látka své feromagnetické (či piezoelektrické) vlastnostiRozdíl mezi klasickým topným tělískem a tělískem využívajícím Curieovu teplotu.
  • klasické topné tělísko - skládá se z topného tělíska, snímače teploty a zpětné vazby mezi těmito elementy. Pokud teplota hrotu hrotu překročí nastavenou, omezí zpětná vazba proud topným tělískem a teplota hrotu poklesne. Zpětná vazba následně zvýší proud topným tělískem a teplota hrotu opět stoupne. A to stále dokola.
  • indukční topné tělísko - tato technologie tradičně nevyužívá výše zmíněné zpětné vazby, ale zpětné vazby dané fyzikální vlastnosti feromagnetického materiálu hrotu. Střídavý proud indukovaný cívkou vyvolá v hrotu vířivý proud který zvýšení jeho teploty a tím i změnu jeho magnetických vlastností. Dojde k snížení vířivého proudu a tím i k snížení teploty. A to opět stále dokola.

Nechci tvrdit, že tento popis je dokonalý, ale tak tyto procesy chápe má maličkost.