Nedávno tu prebehla diskusia či robiť embedded vývoj na Mac. Som toho názoru, že určite áno. Už len kvôli rozmanitosti a odlišnému spôsobu videnia sveta zo strany Mac komunity. Pripravil som zoznam linkov ako začať na Mac. Ak by ste vedeli o ďaľších, budem rád ak sa podelíte.

Odkazy
Embedded Programming on the Mac
STM32F3DISCOVERY on Mac OS X using Eclipse, GCC ARM and OpenOCD
Using The stm32f4 discovery board with Mac OSX 10.9 Mavericks
STM32 Development on Mac OS X
embedXcode
Apple Xcode Download
LPCXpresso: Jumpstarting your NXP MCU project development!


EFM32 Zero Gecko Starter Kit for Windows, Linux and OS