Inteligentní displejeCleO, vyvinuté firmou Bridgetek (FTDI),jsou zajímavou nabídkou pro elektroniky, kteří zamýšlejí vybavit svou aplikaci atraktivním grafickým interfejsem, který přitahuje pozornost.Obr.1 Sestava CleO50 + NerO

Inteligentní displeje CleOstojí za úvahu, nezávisle na předchozí zkušenosti v navrhování. Jsoukompatibilníse standardem ARDUINO a mohou spolupracovat s nejoblíbenější platformou ARDUINO UNO.

Deska NerO
Firma Bridgetek (FTDI) vyvinula vlastní verzi platformy a vytvořila tak desku NerO, kteráspolupracuje přímo s displeji CleO.


Obr.2 SestavaObr.3 Sestava ARDUINO UNO

Základní předností desky NerO je skutečnost, že spínaný stabilizátor napětí, který je na ní použit, má proudovou kapacitu 1A@5VDC v širokém rozsahu vstupního napětí (7VDC-20VDC),dodávaného z vnějšího napájecího zdroje.A co víc, i při maximálním zatížení pracuje deska stabilně a stabilizátor se nepřehřívá.

Vlastnosti sestavy NerO
• mikrokontrolér ATMEGA328 taktovaný hodinami 16MHz s vestavěným bootloaderem;
• komunikace s počítačem pomocí konektoru micro USB (obvod FT231X jako můstek USB-UART);
• diody LED signalizujícírežim práce sestavy, umístěné na okraji plošného spoje;
• vypínač ON/OFF.

Porovnání sARDUINO UNO
Testy s deskou ARDUINO UNO provedené za stejných podmínek ukazují, že maximální velikost výstupního proudu v případě ARDUINO nepřekračuje 0,8 mA pro vstupní napětí 9 VDC a 0,6 mA pro vstupní napětí 12 VDC.
Důležitou se tedy stala otázka patřičně velké proudové kapacity.O to víc, že displej CleO35, který má s deskou spolupracovat, bere proud 150 mA.Pokud bychom chtěli jako příslušenství připojit k displeji kameru s přisvětlením LED, vzroste velikost spotřebovávaného proudu na 250 mA a v případě reproduktoru 1W – vzrůstá zatížení na 450 mA.
Možnosti CleO
V současnosti jsou dostupné dvě verze - CleO35 a CleO50, jejichž parametry popisuje následující tabulka:
ParametrCleO35CleO50
displejTFT 3,5”,rozlišení320x240, 262k barev, odporový panel TFT 5,0”, rozlišení 800x480, 16,7M barev, odporový panel
mikrokontrolérFT903 (32-bit RISC, 310 DMIPS)FT900 (32-bit RISC, 310 DMIPS)
grafický obvod (driver)FT810 (display, touch & audio)FT812 (display, touch & audio)
rozšiřující zásuvkyARDUINOARDUINO, microBUS x2
velikost paměti8Mb + slot karet MicroSD 4GB-32GB
rychlost animací60 fps
režim zobrazovánína výšku/na šířku
další společné vlastnostivýstup signálu PWM audio, vestavěný zesilovač zvukového signálu, signály mikrokontroléruvyvedené na konektor DFUa kolíkovou lištu, konektor kamery, plastový montážní rámeček
spolupracující deskykamera (CLEO-CAM1), reproduktor (CLEO-SPK), adaptér pro spolupráci se sestavou ARDUINO UNO (CLEO-RIO1)
Minimální zdroje ARDUINO nutné pro obsluhu displejů interfejs SPI x1
přerušení x1


Obr. 4 Displej CleO35A

Obr. 5 Displej CleO50
Obr. 6 CLEO-CAM1
Obr. 7 CLEO-SPK

Obr. 8 CLEO-RIO


Programovánív ARDUINO IDE
CleoO umožňuje, aby zajímavé vizuální interfejsy mohli vytvářet i uživatelé, kteří nemají zvláštní znalosti o grafických aplikacích.To je možné díky spolupráci inteligentních displejů CleO s deskami NerO/ARDUINO, programovatelnými v prostředí ARDUINO IDE.

Knihovny a podpora
Na internetové stráncewww.cleostuff.comse nacházejí knihovny pro prostředí ARDUINO IDE obsahující 21 vzorových projektů, vyvinutých pro duo NerO/CleO. V sekciCleO helpje dostupný rozsáhlý poradce rozdělený do 20 kapitol, popisující více než 80 témat spojených s návrhem grafických aplikací pro tuto platformu. Správná obsluha desky NerO vyžaduje instalaci ovladačů VCP (Virtual COM Port) ze stránky FTDI.
Shrnutí
Inteligentní displeje z rodiny Cleo, spolupracující s vývojovými deskami NerO/ARDUINO,jsou ideálním řešením pro konstruktéry, kteří chtějí obohatit zařízení, na kterém pracují, o atraktivní grafický interfejs. Tato úloha je bezpochyby usnadněná díky dostupnosti mnoha lekcí a projektů. Je to v duchu stále populárnější politiky „open source”, jejíž předchůdcem bylo právě ARDUINO.

Popsané displeje lze najít v katalogu firmy Transfer Multisort Elektronik.Více informacíse nachází na internetové stránce distributora Transfer Multisort Elektronik (www.tme.eu).