V tomto díle se zaměříme na RTOSy a plánovače. Pokud navrhujete složitější embedded systém, tak se vyplatí použít nějaký druh plánovače. Může se to zdát jako zbytečná komplikace navíc, ale plánovač vám téměř vždy zjednoduší program, stavové automaty i výměnu informací mezi jednotlivými bloky vaší aplikace. Zaměříme se hlavně na FreeRTOS se kterým máme největší zkušenosti, ale probírané téma lze aplikovat prakticky na jakýkoliv embedded RTOS, protože používají stejné principy.Zdroj HWDEV