Nová DDS kmitočtová základna vznikla při myšlence návrhu nové verze řídící desky do transceiveru JUMA-TRX2. Návrh vychází z originálního zapojení testovací desky, kterou navrhnul původní autor transceiveru už v roce 2008. Jako referenční zdroj kmitočtu byl na doporučení Richarda HB9TQU zvolen vysoce kvalitní XO, s výbornou stabilitou a čistotou signálu.


Napájecí napětí 5V je regulováno trojicí LDO regulátorů U2, U3, U4 na tři samostatná napájecí napětí. IO U1, DDS (Direct Digital Synthesizer) AD9952 fy. Analog devices může generovat použitelný kmitočet o frekvenci max. 160MHz. Je to právě 40% vstupního referenčního kmitočtu (400MHz). Vyšší procento se nedoporučuje používat. Toto obecně platí při používání DDS. Referenční kmitočet je zaveden z Q1 symetrickým propojením LVDS. Použití XO na přímé pracovní frekvenci DDS má výhodu hlavně ve stabilitě. Stabilita XO je pak výsledná stabilita generovaného kmitočtu. Kmitočet se nemusí v DDS násobit a tím tak násobit i nestabilitu. Vygenerovaný kmitočet je přiveden na symetrickou dolní propust, jejíž vrchol propustnosti je nastaven právě na maximální generovaný kmitočet tj. 160MHz. Poté je zaveden symetricky zpět do obvodu DDS na vstup komparátoru. Z výstupu komparátoru je signál přivedený na logická hradla (U5) a klopné obvody D (U6), kde se kmitočet dělí a fázově posouvá. Výsledkem jsou dva signály I-LO a Q-LO, která jsou vůči sobě fázově posunuté. U5 a U6 lze alternativně osadit rychlejšími obvody fy. Potato Semiconductor. DDS základna je navrhnutá jako malý modul o rozměrech 40 x 21 mm, který je na kratší hraně zakončen kolíkovým hřebínkem 2 x 8 pinů (rozteč pinů je 2,54 mm). Použití je tak univerzálnější a navíc se dá zvolit velikost napětí výstupních signálů I-LO a Q-LO.

Schéma zapojení:


Více na ...