P&P (pick and place) stroj je asi snem mnoha bastlířů. Na internetu je možné najít několik zajímavých řešení a také je koupit. Tato konstrukce je jedním z řešení open source OpenP&P a může být zajímavá s ohledem na cenu.

Index je navržen tak, aby byl dostatečně levný, aby si ho mohl koupit nebo postavit kdokoliv, aby umožnil výrobu v domácích podmínkách nebo pro malou firmu. Programové vybavení je použito open source OpenPnP, ktorý možná znáte z jiných projektů.

V budoucnu by Index měl být schopen provádět každou operaci výroby PCBA. V současné době je schopen vybírat součástky a umisťovat je na své místo, ale nakonec index bude podporovat podávač pájecí pasty, automatické přetavení a dokonce AOI.

Spolu se samotným Index strojem přichází projekt podavačů navrženými pro práci s Indexem. Přestože byly navrženy s ohledem na Index, mohou být použity pro libovolný projekt OpenPnP.

Tento projekt je stále ve vývoji a není ve finálním stavu.Tento playlist má 9 částí.
Ke stažení
Github Index PnP nebo Master archiv (snapshot 24.05.2020)

Zdroj
Stephen Hawes
OpenPnP