Naváděcí počítač Apollo je součástí počítačové historie a byla to klíčová součást umožňující Apollu přistát na Měsíci. V červenci 2019 navštívil Scott Manley tým elektronických kouzelníků, kteří se snažili oživit tento počítač a který byl před 50 lety vyřazen. Jak to dopadlo? Můžete se podívat na výsledek.

Celé dílko s oživováním slavného počítače má 32 částí Patrně to máte na celý večer.