Nedávno jsme v diskusi k článku "Laserový tisk přímo na DPS" diskutovali o domácí výrobě DPS pomocí LDI. Okrajově jsme také zmínili velmi důležitou součást výroby DPS, krerou je výroba prokovení v domácí podmínkách. Zde je dobře popsán postup včetně ukázek prací.

Zdroj
Drirr90 Youtube channel