Modul umožňuje připojení 8 kanálů a jejich měření s 12bitovým rozlišením. Vstupní rozsah pro kterýkoliv vstup je možné programově nastavit na: 0 až +10 V; 0 až +5 V; ą5 V; ą10 V. Vstupy mohou být napěťově přetíženy až do ą16,5 V, přičemž tento stav na jakýchkoliv ostatních vstupech neovlivní měření na zvoleném vstupu. Programově je možné zvolit úsporný režim ve dvou úrovních (standby a zcela odpojeno).

Popis zapojení
Schéma zapojení je na obrázku. Konektory K1 a K2 slouží pro vzájemné propojení jednotlivých modulu. Jádrem zapojení je osmikanálový AD převodník MAX127 (IC1). Obvod obsahuje osm vstupu, z nichž každý je samostatně programově nastavitelný na vstupní napití 0 až 5V, 0 až 10 V, ą5 V a ą10 V. Teoretická četnost vzorkování je až 8 ks/s. Obvod vystačí s jediným napájecím napitím +5 V. K rozlišení jednotlivých desek slouží zkratovací propojky JP1, JP2 a JP3. Každý modul má jedinečnou adresu, uvedenou v tabulce.

 Adresa

J1

J2

J3

 1

1

1

1

 2

0

1

1

 3

1

0

1

 4

0

0

1

 5

1

1

0

 6

0

1

0

 7

1

0

0

 8

0

0

0

Propojka (0) značí, že příslušný vstup A0 až A2 MAX127 je připojen na zem, propojka (1) značí, že vstup MAX127 je připojen na kladné napájecí napětí. Jednotlivé analogové vstupy jsou přivedeny na svorkovnice s vývody do plošných spojů K3 až K10. Vstupní sériový odpor 1k a kondenzátor 100 nF, zapojené v každém vstupu, tvoří filtr proti případnému rušení na vstupech. Maximální vstupní napětí na analogových vstupech obvodu MAX127 je ą16,5 V, proto se nesmí na vstupech INP1 až INP8 objevit vyšší napití. Protože většina snímačů pracuje s napitím do 12 V, nemělo by toto omezení vadit. Pouze v případě, že budeme ke vstupu modulu analogových vstupů připojovat nestandardní zařízení, kde by se mohlo vyskytovat vyšší napětí, ošetříme příslušný vstup například dvojicí Zenerových diod s napitím 12 až 13 V. Na svorkovnicích K6 a K10 jsou k dispozici napájecí napití +5 V a +12 V pro napájení externích snímačů.

Stavba
Modul analogových vstupu je zhotoven na dvoustranné desce s plošnými spoji o rozměrech 93 x 67 mm. Obrazec plošného spoje a rozložení součástek na desce je na obrázku. Proti předchozím modulům byly místo dvouřadého hřebínku, použitého na místi konektoru K1 a K2, použity konektory do plošného spoje s klíčem, který zabrání případnému otočení konektoru s propojovacím vodičem. Protože deska obsahuje pouze minimum součástek a žádné nastavovací prvky, musí při pečlivé práci fungovat na první zapojení.


Publikováno v AR 9/99. Schéma a návrh plošného spoje najdete v 00.63.zip.