Modulární průmyslové PLC s použitím Arduino

Charakteristika projektu podle autora:


PLC bylo navrženo již v roce 2016. V současné době se používá v průmyslovém robotu:
- 4 krokové motory
- Multiplexovaná klávesnice
- I2C LCD
- Digitální vstupy / výstupy používané pro pneumatický podávací systém, tlačítka a koncové spínače

Funkce:
- Kompatibilní s Arduino MEGA nebo DUE
- Digital Outputs (DO) deska s 16x 24V, 500mA PNP digitální výstupy, opticky oddělené, ochrana vuči skratu @přibližně 900mA
- Digital Iinputs (DI) deska s 16x 24V PNP digitálními vstupy, opticky oddělené
- Deska pro řízení 4x krokové motory, točivé momenty nastavitelné přes PWM
- Slot pro komunikační desku (I2C, CAN, SPI, 2x Serial)
- Slot pro analogovou desku (analogové, PWM, DAC, I2C)

Toto repo obsahuje:
- Eagle schémata
- Soubory Eagle Board
- Schémata PDF
- Analogové a komunikační desky byly vyrobeny na "perfboardu" a NEJSOU zde součástí.Video ukázky:
Zdroj:
Projekt autora na GitHub včetně souboru na stažení