Hledáte senzor pro měření vzdálenosti v drsnějších podmínkách? Tak to vyzkoušejte modul JSN-SR04T.

Ultrazvukový vodotěsný modul pro měření vzdálenosti je praktickým měřícím modulem, který může najít vhodné uplatnění například při detekci předmětů ve venkovním prostředí nebo obecně tam, kde by běžné senzory vzdálenosti mohly být poškozeny vlhkostí. Může tedy nalézt uplatnění v projektech s vlastním zabezpečením, detekcí okolního prostoru pro roboty či jako parkovací senzor. Jako malá nevýhoda pak může být brána minimální detekovatelná vzdálenost 25 cm nebo poměrně velký detekční úhel.Připojení k Arduino Uno// Ultrazvukový vodotěsný modul pro měření vzdálenosti
// JSN-SR04T

// připojení potřebné knihovny
#include <NewPing.h>// nastavení propojovacích pinů
#define pinTrigger    3
#define pinEcho       4
#define maxVzdalenost 450
// inicializace měřícího modulu z knihovny
NewPing sonar(pinTrigger, pinEcho, maxVzdalenost);

void setup() {
  // zahájení komunikace po sériové lince
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // načtení vzdálenosti v centimetrech do vytvořené proměnné vzdalenost
  int vzdalenost = sonar.ping_cm();
  // pauza před dalším měřením
  delay(50);
  // pokud byla detekována vzdálenost větší než 0,
  // provedeme další měření
  if (vzdalenost > 0) {
    vzdalenost = 0;
    // pro získání stabilnějších výsledků provedeme 5 měření
    // a výsledky budeme přičítat do proměnné vzdalenost
    for(int i=0; i<5; i++) {
      vzdalenost += sonar.ping_cm();
      delay(50);
    }
    // v proměnné vzdálenost máme součet posledních 5 měření
    // a musíme tedy provést dělení 5 pro získání průměru
    vzdalenost = vzdalenost/5;
    // vytištění informací po sériové lince
    Serial.print("Vzdalenost mezi senzorem a predmetem je ");
    Serial.print(vzdalenost);
    Serial.println(" cm.");
  }
  // pokud byla detekována vzdálenost 0, je předmět mimo měřící rozsah,
  // tedy příliš blízko nebo naopak daleko
  else {
    Serial.println("Vzdalenost mezi senzorem a predmetem je mimo merici rozsah.");
    delay(500);
  }
}
 


Celý návod najdete na Arduino návody