Seriál o obvodu 555. Mnoho lidí ho používá přesto, že neví jak funguje.

Video k vysvětlení funkce obvodu 555. Tentokráte se zaměřuji na komparátory a s nimi spojené vstupy 2 - trigger, 6 - treshold a 5 - control. Ve stručnosti také zmíním způsob modulace výstupního signálu. Doufám že moje přeřeky či hlouposti spíše pobaví než způsobí nějakou nenávist.

Zdroj
František Kašpar Youtube channel