Novinka:HWDEV #1 Vývoj hardware není nákup rohlíku
(Kategorie: Vyloveno ze Sítě)
Napsal joedoe
17.05.2018

V prvním díle si projdeme vývojem prototypu nového produktu. Začneme u myšlenky a přes výběr dodavatelů, součástek a výrobních dat se dostaneme k prototypu našeho imaginárního produktu.
Tato novinka je z -MCU Mikroelektronika
( http://mcu.cz/news.php?extend.4040 )